הארכת שעות ביקור במצדה

01/03/2020

בהמשך לתהליך שיפור השירות למבקרים ומתוך רצון לרווח כמה שניתן את שעות הביקור בגן לאומי מצדה, החל מ-ה 01/03/2020 יוארכו שעות הביקור בגן לאומי מצדה והאתר יעבוד גם בחורף במתכונת שעון קיץ.

גן לאומי מצדה
גן לאומי מצדה, Madada - Mano Grinshpan

שעות הביקור:

בימים א' עד ה' ובשבת, רכבל אחרון ייצא בשעה 16:00 והאתר ייסגר בשעה 17:00.
בימי שישי רכבל אחרון ייצא בשעה 15:00 והאתר ייסגר בשעה 16:00.

 

In our ongoing efforts to improve visitor services and to extend visiting hours as much as possible at Masada, it has been decided that from March 1, 2020, longer visiting hours will be in effect and the site will operate according to summer hours.
Sunday-Thursday and Saturday, the last cable car leaves the lower station at 4 P.M. and the site closes at 5 P.M.
On Friday the last cable car leaves at 3 P.M. and the site closes at 4 P.M.