נחש מים צד דג זהב

20/06/2021

נחש מים Natrix Tessellata משובץ תועד על ידי פקח רשות הטבע והגנים שי קבסה בבריכות הזורע בעמק כשהוא צד דג זהב. 

נחש מים צד דג זהב- שי קבסה
נחש מים צד דג זהב- שי קבסה, נחש מים צד דג זהב- צילם שי קבסה, רשות הטבע והגנים

הנחש הנו ממשפחת הזעמניים והוא היחידי מבין 1500 המינים של נחשי המים החי בישראל. הוא חי בעיקר במים, שוחה מצויין בצורה מפותלת ופעיל בעיקר במהלך היום.
גודלו קטן עד בינוני, אורכו המקסימלי הוא עד- 2 מטר. צבעיו הם בספקטרום שבין חום לירקרק חאקי עד אפרפר. סימן ההיכר שלו הן נקודות שחורות המשובצות.

מבנה הגוף שלו מותאם לשהייה במים ולכן עיניו אינן מישירות מבט קדימה אלא למעלה וכך גם הנחיריים כדי שיבלטו מעט מעל המים כשגופו מתפתל מתחת למים והקשקשים שלו קרניים.

נחש מים – שי קבסה רטג, נחש מים - שי קבסה רטג

הוא אוכל בעיקר דגה או חלקי דגים, דו חיים כמו צפרדעים, ראשנים וציפורים שמתו בהיותם בים או באגם.
בישראל הוא נמצא במקורות מים מתוקים בצפון הארץ ובמרכזה, בביצות וליד ברזים דולפים.
בעולם אפשר לראות אותו ביבשות אירופה ובאסיה.

הוא אינו מכיש ואינו נושך גם כשהוא נתפס בידי בני אדם. במצבים הללו כשהוא מרגיש מאוים הוא מתגונן באמצעות הפרשת נוזל בעל ריח חריף מאד של דגים מתים או חומר לבן הנראה כמו צואה שמרתיע את הגורמים שסביבו. בנוסף לכך, כדי שלא יטרפו אותו הוא שוכב במסווה שהוא מת. רק אם הוא מרגיש שהגורם הוא ידידותי ואין לו כוונה להרע לו, הוא מפסיק להפריש נוזל זה.
בחודשי הקיץ, מטילה הנקבה 25-20 ביצים מתחת לאבנים או במקום לח. אורכו של כל נחש בעת בקיעתו מהביצה הוא כ – 20 ס"מ.

נחש מים – שי קבסה, נחש מים צד דג זהב- צילם שי קבסה, רשות הטבע והגנים