מיזם 'ניקיון המיליון' ביום כדור הארץ

22/04/2021

מיזם 'ניקיון המיליון' יצא היום (חמישי) לדרך - בהתארגנות משותפת של קק"ל, מפעל הפיס, רשות הטבע והגנים, הרשויות המקומיות, המועצות האזוריות, והחברה להגנת הטבע :

מיזם ניקיון המיליון

היום התבצעה פעילות ענפה בכל רחבי הארץ, המהווה יריית פתיחה למיזם שיימשך גם אחריו –
קבוצות רבות מכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, מרשויות, חברות ומגזרים מגוונים, כולם יחד, לפעילות ניקיון בשטחים הפתוחים.

עד כה נרשמו לפעילות עשרות אלפי אנשים, כאשר בשיאו של המבצע הצפי הוא להגיע לכמיליון אזרחים היוצאים יחד לפינוי פסולת המוני.

בנוסף לאורך השנה יתקיימו 'ימי שיא' לניקיון והסברה, בחודשים יוני ואוקטובר 2021, על מנת לתחום את תחילת וסיום התקופה אל מול קבוצות הפעילות.

מיזם ניקיון המיליון

החזון המרכזי של המיזם הוא לייצר לראשונה תהליך ארוך טווח ומתפתח שיהווה "גלגל תנופה" לאומי שיתפרס על פני כ 5 שנים – במטרה להעמיק את המודעות הציבורית, להניע לפעולה ולעודד את הקהילה והחברה הישראלית להיות שותפים מלאים בשמירה על ניקיון היערות והטבע וטיפוח של סביבה נקייה.

בשאר ימות השנה, תתקיים פעילות כלל ארצית, חוצת מגזרים, בתוך הקהילה, במטרה לרתום את תושבי הרשויות המקומיות וכלל אזרחי ישראל למען סביבה נקייה יותר. במקביל, יוקמו קבוצות ניקיון ייעודיות לאימוץ שטחים במקומות מרוחקים יותר, זאת במטרה להוביל להנחלת תרבות לשמירה על ארץ נקייה ומניעת השלכת פסולת, תוך רתימת התושבים, אשר יהיו מודעים לחשיבות הניקיון ויגלו אכפתיות אמיתית ודוגמא אישית לשמירה על הטבע בקרבתם, ובכלל. בנוסף, לאורך השנה ובתקופת המיזם כולו, תבוצענה פעילויות הדרכה והכשרה לנציגים ומובילים בקהילה.

צפו בטל ניר מסביר על מיזם ניקיון המיליון בסרטון: