מקימים גן מקלט לנימפאה תכולה בבריכת הנופרים

20/04/2020

כחלק מתהליך של השבת הנימפאה התכולה לאורך הירקון, הותקנו בחודש נובמבר האחרון חמישה כלובים במאמץ משותף של רשות הטבע והגנים ורשות נחל ירקון בבריכת הנופרים.

בריכת הנופרים
בריכת הנופרים, גדי בורד,

הנימפאה התכולה הנה צמח נדיר בארץ, על סף הכחדה, שגדל בעבר במקווי-מים מתאימים במישור החוף ובצפון הבקעה, נכחד מרובם.

יונתן סבלסקי מנהל הגן הלאומי ירקון: לאחר סקירה של הגן הלאומי ירקון נמצא כי הבריכה הדרומית בבריכת הנופרים מתאימה ביותר הן מבחינת ההשפעות הפיזקו-כימיות, והן בגלל יכולת המעקב הצמוד של שתי הרשויות על הצמחים.

בימים אלה מתבצעות עבודות העתקת הנימפאות מבריכת הלבנון שבגן לאומי מקורות הירקון, לכלובים שהוכנו עבורם בחמישה מוקדים בעלי שונות בתוך בריכת הנופרים, כדי לפזר סיכונים. התהליך לווה מקצועית על-ידי משתלת לינוי, אשר תרמה מניסיונה בהעתקת נימפאות.

אנו מקווים שפעולות אלו יסייעו להחזיר את הנימפאה לירקון.

נימפאה תכולה, צילם גדי בורד רשות נחל ירקון

קטגוריות

גני שמורה קשורים