למען הנוף הבראשיתי

13/06/2022

במשימה משותפת של חברת החשמל ורשות הטבע והגנים החלו הבוקר בפירוק והורדת עמודי החשמל במכתש רמון למען הטבע, הנוף והסביבה

הורדת עמוד חשמל ברמון - עוואד שלבי רשות הטבע והגנים
הורדת עמוד חשמל ברמון - עוואד שלבי רשות הטבע והגנים, הורדת עמוד חשמל ברמון - צילם עוואד שלבי רשות הטבע והגנים

הקו הישן הוחלף בקו חדש, שבאזור מכתש רמון הוטמן בקרקע ברובו והחלק שנותר עילי יוטמן בתוך כשנתיים. הבוקר החלו לפרק את העמודים הראשונים.

ברשות הטבע והגנים, שפעלה רבות למען שימור הטבע והנוף הבראשיתי והייחודי של מכתש רמון, מברכים על קידום הנושא כפי שנקבע בהוראות התכנית להחלפת קו החשמל העילי בקו מוטמן

צפו בסרטון, צילום: עוואד שלבי רשות הטבע והגנים

חברת החשמל בתיאום עם רשות הטבע והגנים, החלה לפרק את עמודי קו המתח העליון הישן ממצפה רמון לפארן, שחלקו ממוקם במכתש רמון.
העבודות בשלב הראשון של פירוק קו זה (הקו המערבי) באזור מכתש רמון כוללות פירוק כ- 70 עמודים. הבוקר פורקו והורדו ראשוני העמודים.

מדובר בעבודה מורכבת ומאומצת שתתבצע במהלך שנת 2022.
הקו הישן הוחלף בקו חדש, אשר באזור מכתש רמון הוא קו שמוטמן בקרקע. זאת למען הטבע, הנוף והסביבה.

חשמל ברמון – עוואד שלבי רשות הטבע והגנים, רמון - צילם עוואד שלבי רשות הטבע והגנים

בחברת החשמל מציינים כי עבודות ההטמנה שבוצעו בהנחיה מקצועית של רשות הטבע והגנים, נעשו בצורה מוקפדת, תוך שיקום סביבתי, עד שקשה להבחין כלל שנעשו שם עבודות להנחת הקו התת-קרקעי.

בחברת החשמל מוסיפים כי לקו חשיבות אדירה בהולכת חשמל לדרום הארץ, עד אילת, וכן, לקליטת אנרגיות מתחדשות.

ברשות הטבע והגנים, שפעלה ופועלת רבות לאורך שנים בנושא יחד עם הגורמים הרלוונטיים למען שימור הנוף והטבע הבראשיתי והייחודי של מכתש רמון לרבות עם המועצה המקומית מצפה רמון שהייתה שותפה לתהליך, מברכים על קידום הנושא ועל הסרת התשתיות כפי שנקבע בהוראות התכנית להחלפת קווי החשמל העיליים באזור מכתש רמון בקו מוטמן.

קו החשמל שמפורק עתה הוא הקו העליון המערבי, העובר באזור מכתש רמון מגן הפסלים שבמצפה רמון ועד אזור שדמה. קו זה הוא אחד מתוך שני קווים העוברים במכתש רמון נכון להיום.

יצוין כי קו החשמל החדש המוטמן במכתש רמון כבר הוטמן ברובו בקרקע וחלק קטן נוסף ממנו יוטמן בהמשך.

רמון – צילם עוואד שלבי רשות הטבע והגנים, רמון - צילם עוואד שלבי רשות הטבע והגנים