דרישה להקפאת המכרז להקמת האמפי במכתש רמון

02/10/2022

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג ומנכ״לית רשות הטבע והגנים, רעיה שורקי, פנו אל ראש המועצה המקומית מצפה רמון: יש להקפיא האת המכרז להקמת האמפי במכתש רמון ולבחון חלופות למיקומו
״מהווה סיכון למעמד המכתש כשמורת אור וכוכבים״

מכתש רמון . צילום יניב כהן רשות הטבע והגנים
מכתש רמון - יניב כהן, מכתש רמון . צילום יניב כהן רשות הטבע והגנים

לאור המכרז שפרסמה המועצה המקומית מצפה רמון לאמפיתיאטרון לקיום מופעים בשטח מכתש רמון, שיגרה הבוקר השרה להגנת הסביבה מכתב המבקש מראש המועצה את הקפאת המכרז, ובחינת חלופות למיקום האמפי, זאת בשל הפגיעה הצפויה בטבע ובמעמד של המכתש כשמורת אור וכוכבים.

  • במכתב מפרטת השרה כי ״בזכות ערכי הנוף, הסביבה והמורשת הגלומים בו, מכתש רמון מדורג ברמה הגבוהה ביותר של רגישות שטחים פתוחים לפי נתוני משרדנו. אני סבורה כי פעילות של מופעים אינה הולמת את המאפיינים הטבעיים והתיירותיים של מכתש רמון, או את מעמדו כשמורת טבע, גן לאומי ושמורת אור כוכבים. עוד אני סבורה, כי יש לקדם במקום זה תכנית חדשה, אשר תאפשר פעילויות תיירותיות אשר אינן פוגעות בטבע.״

השרה זנדברג מסכמת כי ״מהיכרותי עם פעילות המועצה שאתה עומד בראשה, ברור לי כי השמירה על הטבע חשובה לך ולתושביך. על כן אני פונה אליך בבקשה שתקפיא את המכרז, ומזמינה אותך למהלך משותף של איתור חלופה מתאימה למופעים תחת כיפת השמיים.״

עוד ביקשה השרה להביא את התנגדות המשרד להגנת הסביבה למיזם לידיעת הניגשים למכרז.

בחוות הדעת של המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה, פרופ' נגה קרונפלד-שור, שצורפה למכתב, ציינה פרופ' קרונפלד-שור כי "הקמת אמפי להופעות בלב מכתש רמון תגרום לזיהום אור (ורעש) אשר בשלב ראשון יגרמו למכתש רמון לאבד את מעמדו כשמורת אור הכוכבים היחידה בישראל. אך פגיעה זו מהווה רק פגיעה תדמיתית. הפגיעה האמיתית היא הפגיעה במערכת האקולוגית, בחי ובצומח בשמורה חשובה זו. חשוב להבין כי למרות שנקודתית מדובר בשטח מופר בו הייתה בעבר מחצבה, ההשלכות של זיהום האור יפרסו למרחק עצום בתוך השמורה המקיפה אותו. בנוסף, המיזם יגביר באופן משמעותי את הנסיעה בכלי רכב בתחום המכתש בלילה, שגם לה השלכות אקולוגיות משמעותיות (דריסות, רעש, וזיהום אור), את זיהום הרעש, את כמויות האשפה ובאופן כללי את הפגיעה בשמורה חשובה זו.״

מנכ״לית רשות הטבע והגנים רעיה שורקי, כתבה לראש המועצה כי "מאז אישור התוכנית למקום עברו מעל 10 שנים והידע לגבי ההשפעות האקולוגיות של זהום אור ורעש גברו. פניתי אל ראש המועצה המקומית בבקשה שלא לממש את המכרז ולבצע חשיבה משותפת לבחינת החלופות. רשות הטבע והגנים מעריכה את מאמציו של ראש המועצה לקידום ועידוד התיירות בשטחי המועצה, אך בשל אופיו הייחודי והבינלאומי של מכתש רמון ומיתוג האזור כמדבר "שקט" נדרשת רגישות סביבתית גבוהה והגבלת הפעילויות הנעשות בו בהלימה לערכי הטבע המצויים בו."

בחוות דעת אקולוגית מפורטת אותה כתב ד"ר נעם לידר, מנהל אגף אקולוגיה בחטיבת המדע ברשות הטבע והגנים והמנהל המדעי של שמורת אור כוכבים בינלאומית במכתש רמון בנושא, ציין ד"ר לידר כי מיקומו הגיאוגרפי של מכתש רמון בהר הנגב הגבוה והמבנה הטופוגרפי הייחודי של המכתש מייצרים בתי גידול מגוונים של מצוקים, מישורי סחף, ערוצי ואדיות ומעיינות. אלו, מקיימים מערכות אקולוגיות מגוונות ובהן שלל מיני בעלי חיים וצומח המייצגים מספר אזורים ביו-אקלימיים, חלקם נדירים וחלקם אף אנדמיים למכתש. מכתש רמון מתאפיין בזיהום אור וזיהום רעש מועטים ביותר – שתי תכונות שכיום ידוע על חיוניותם לשימורן של מערכות אקולוגיות מתפקדות. היותו של מכתש רמון שטח מוגן הכלול בתוך שטחן של שתי שמורות טבע מוכרזות – שמורת הר הנגב ושמורת מצוק הצינים, ומבנהו הטופוגרפי הייחודי, יחד עם ריחוקו היחסי ממקורות פעילות אדם, תורמים לשימור משטרי התאורה הליליים הטבעיים והלא-מופרים ולשימור הסביבות הקוליות הטבעיות ובכך תורמים להמשך תפקודן של המערכות האקולוגיות הנשמרות בתוך מכתש רמון. הקמת אמפי להופעות בלב מכתש רמון תגרום לזיהום אור ורעש משמעותיים במרחב, הרבה מעבר למתחם ההופעות באזור חניון הגבס. התפשטותם של שני מקורות זיהום אלו במרחב תגרום להפרה משמעותית של תנאי התאורה והאקוסטיקה הטבעיים במכתש ולהשפעות אקולוגיות שליליות ומשמעותיות על המגוון הביולוגי.

בנוגע לרעש, כתב ד"ר לידר כי על בסיס בדיקות מקיפות בעזרת הספרות המדעית, התייעצות עם מומחים בתחום האקוסטיקה, וממדידות רעש מקיפות בשטח שבוצעו על ידי צוות מרחב הר הנגב, בסיוע חוקרים ומומחים מאגף רעש של המשרד להגנת הסביבה, עולה בבירור שעוצמת הקול המוגבר אשר תידרש לשם הגברה יעילה במופעים לקהל של 1500 איש צפויה לגרום לרעש חזק עמוק אל תוך שטח שמורת הטבע.

הפעלת אמפי במכתש רמון צפויה לייצר זיהום אור וזיהום רעש בתחום נרחב בתחום שמורת טבע מוכרזת, וזו תהווה פגיעה אקולוגית משמעותית, גם בהפעלה במתכונת מוגבלת. בנוסף, קיים חשש ממשי לפגיעה במעמד היוקרתי והייחודי שניתן לרט"ג ולמכתש רמון, בעקבות הכרזתו כשמורת אור כוכבים בינלאומית, עד לביטולו האפשרי.

 

מצורפים: