העתקת סחלבים

22/04/2020

כ 400 סחלבים ממין סחלב קדוש, ניצלו מגלגלי הטרקטורים באזור בית שמש והועברו להטמנה מחדש בגנים לאומיים באזור.

העתקת סחלבים
העתקת סחלבים, העתקת סחלבים, צילמה אדר סטולרו מליחי

ביום שני 20.4.2020, זיהה פקח רשות הטבע והגנים, באזור בית שמש, מקבץ סחלבים באזור בו נעשות עבודות פיתוח. רגע לפני שנרמסו הסחלבים, הם הוצאו בעדינות על ידי אנשי מקצוע והועברו לגנים לאומיים באזור, לבית גוברין, עין חמד וקסטל.

פקעות הסחלבים הוטמנו באדמה ובשנה הבאה הם צפויים לפרוח מחדש.

באתר הלאומי הקסטל הוטמנו 250 פקעות. מוזמנים להתרשם מפעולת העתקת הסחלבים ע"י מנהל הגן הלאומי ארנון רזינסקי, צילמה אדר סטולרו מליחי:

הסחלב הקדוש הוא אחד מ 31 מיני צומח ממשפחת הסחלביים הגדלים בר בישראל וכולם מוגנים על פי חוק.

האתרים אליהם הועתקו הסחלבים, הם גנים לאומיים שנמצאו מתאימים כבית גידול לסחלב הקדוש בהם אין חשש מפני פגיעה.

סחלבים, העתקת סחלבים, צילמה אדר סטולרו מליחי