לשלוט על ברז המזון – אמצעי סניטציה וצמצום טורפים

23/09/2019

הוכח שחיסול תנים וטורפים לא מביא לדילול אוכלוסייתם והפתרון הוא צמצום מקורות מזון. פינוי פגרים ומזבלות והסברה למובילי רשויות ואזרחים הם המפתח.

תן זהוב -צילם  דרור גלילי
תן זהוב -צילם דרור גלילי, תן זהוב. צילום: דרור גלילי

מסקנת המחקרים ב-15 השנים האחרונות ברורה: הגידול הניכר באוכלוסיות כלביים (תנים, שועלים) נובע בעיקר מהשלכת פגרים וממזבלות פתוחות בקרבת יישובים. העלייה בכמויות מזון זמין לבעלי חיים מביאה להפיכתו למין מתפרץ (גידול מעל הערכים הטבעיים), לעלייה בצפיפות הטורפים ביישובים ובבתי הגידול הסמוכים ולהגדלת הסיכון להעברת מחלות לאדם ולחיות משק (כלבת, שפעת עופות). בעיות נוספות הן נזקים לשדות ולמטעים, הפרת המאזן האקולוגי של טורף-נטרף והשפעה על אוכלוסיות בעלי חיים אחרים במרחב ובמערכות אקולוגיות שכנות.

המזון מווסת את האוכלוסייה, לא הטורף

מקורות מזון שמקורם בפעילות האדם כמו מזבלות פתוחות, השלכת פגרים (בגלל הימצאות לולים, דירים, רפתות), חקלאות (שאריות פרי), אשפה והאכלת חיות בר גורמת לאוכלוסיית הטורפים ליהנות ממשאבי קיום קלים להשגה המשמשים להם כתחנות מזון עשירות. למעשה, עודפי מזון תומכים באוכלוסייה גדולה שהשטח צר מלהכילה. מצב זה של אכלוס יתר מעלה את הסיכון למחלות ומסכן את יציבות המערכת האקולוגית.

ניסויי "הפחתת מזון" ותצפיות ביישובי מגדלי לולים בגליל למשל, הוכיחו שסילוק מזון זמין מהאזור הביא לפגיעה בשרידות אוכלוסיית הטורפים (תנים ושועלים) בשטח הנבדק. חלק גדול מהפרטים לא שרד וחלק היגר לשטח אחר. זאת בניגוד לדילול (ירי/רעל) שמביא לתוצאות מקומיות בלבד ולזמן קצר.

עמית דולב, אקולוג מרחב צפון של רט"ג החתום עם אחרים על מחקרים בנושא עוד מ 2002 מציין שבנושא פינוי פגרים חל שיפור: "ב-2011 יצאה תוכנית ביטוח פגרים לעדרי בקר מטעם משרד החקלאות במסגרתה מסולקים פגרי פרות מהשטח באופן מאורגן ובשיתוף עם הרשויות. בעקבות התוכנית ב-8 השנים האחרונות פונו 1500 פגרים שהם כ-300 טון בשנה והמשמעות היא פחות 300 טון מזון זמין בשטח".

פינוי פגרים ברמת הגולן, פינוי פגרים ברמת הגולן. פעולת סניטציה שמצמצמת מזון זמין בשטח (צילום: רט"ג)

 

גידור ופחים מוטמנים

דולב מציין לטובה גם את חיוב גידור לולי העופות לפטם והצבת פחים מוטמנים – פעולות שהופכות את הלולים למושכים פחות לטורפים. פח מוגן בעלי חיים הוכח גם כפתרון להפחתת מזון לבעלי חיים בשמורות טבע ובחניוני מטיילים. בעקבות ניסוי להקטנת אוכלוסיותיהם של מינים מתפרצים בכרמל בעזרת שיפור הסניטציה הוצבו ב-2017 בפארק הכרמל פחים מוטמנים, "נמצא שהגיעו אליהם פי 4 פחות תנים ופי-2 פחות חזירי בר", טוען דולב.

פתרונות גידור הוכחו כפתרון טוב לבעיית התנים החמורה בעמק המעיינות. בריכות הדגים באזור הן מסעדה אחת גדולה עבור טורפים וההשקעה האדירה בדילול תנים בעמק לא הביאה לתוצאות לאורך זמן. "חסימה מכאנית בין מקור המזון וחיות הבר היא היבט אחר של סניטציה", מציין דולב ומחדד שעודפי מזון הם השפעת אדם: "התנים מתרבים היכן שאנחנו מספקים להם מזון קל להשגה". המטרה היא להגביר שיתופי פעולה עם עוד מועצות אזוריות באשר לפתרונות סביב ריבוי טורפים ולעבור יחד תהליך של סקר שטח, ליווי מקצועי וגיוס כספים.