החמרת האיסור על סחר בשנהב פילים וממותות

29/12/2020

כשנה וחצי לאחר שהוחלט על החמרת מדיניות הסחר וההחזקה של שנהב בישראל כחלק ממאמץ בינלאומי לשמור על אוכלוסיית הפילים בעולם, רשות הטבע והגנים מעדכנת כי החל מה-1 בינואר 2021 ייכנסו לתוקף כללים מעודכנים האוסרים על כל סחר פנים ארצי בשנהב פילים וממותות ובתוצרים שונים העושים בו שימוש למעט מקרים שהוחרגו. זאת בנוסף לאיסור על ייבוא וייצוא.

סחר בשנהב JPG
סחר בשנהב JPG

החזקה של שנהב ותוצריו תותר רק למי שהחזיק בו ערב הכנסת הכללים החדשים לתוקף ללא צורך בהיתר מיוחד, אך לא יותר לסחור בו, הן בארץ והן בחוץ לארץ. היתרים חריגים ובתנאים מגבילים יינתנו רק לצרכים מיוחדים שאינם למטרות רווח כגון לצורכי מחקר .

צפו ביתיר שמיר – יתיר שמיר  המסביר על ההחמרה בסרטון:

החמרת המדיניות בדבר הסחר וההחזקה של שנהב בישראל, הינה מתוקף סמכותה ותפקידה של רשות הטבע והגנים להגן על מיני חיות בר בהם אלו הנמצאים בסכנת הכחדה בעולם. זאת בין היתר כחלק  מאמנת CITES הבינלאומית (אמנת האו"ם בדבר הסדרת הסחר הבינלאומי במינים של בעלי חיים וצמחי בר המצויים בסכנת הכחדה) עליה חתומה גם ישראל.

על פי הכללים החדשים קיימת הפרדה והבחנה, בהתאם לקבוע גם באמנת CITES, בין "שנהב ישן" שמקורו לפני שהמין נרשם בנספחי האמנה לעומת "שנהב חדש" שמקורו אחרי שהחלה הגנת האמנה על המין. התאריכים הקובעים יהיו 1 ליולי 1975 לגבי הפיל האסיאתי ו-26 לפברואר 1976 לגבי הפיל האפריקאי.

במסגרת זאת רשות הטבע והגנים תאסור כל יבוא, יצוא ויצוא חוזר למטרות מסחריות של שנהב פילים ושל תוצרים אחרים הדומים במראה לשנהב פילים (כגון שנהב ממותה) ללא קשר למוצאו ו/או לגילו של השנהב.

רשות הטבע והגנים תנפיק היתרים מיוחדים לסחר (למטרות לא-מסחריות) של שנהב במקרים בהם מדובר בשנהב ישן בלבד. בנוסף לכך, על פי הכללים החדשים אין צורך בהיתר במקרה של סחר בפריט כל שהוא אשר מכיל שנהב ישן או שנהב ממותה המהווה חלק קטן מהפריט כולו בצורת קישוט או תוספת, כגון, סכין גילוח עם ידית שנהב, או פסנתר עם מקלדות העשויות משנהב.

ברשות הטבע והגנים מציינים כי הסחר החוקי והלא חוקי בשנהב הפילים פוגע באוכלוסיותיהם בארצות המקור. לאורך השנים ננקטו גישות שונות באשר לסחר החוקי בשנהב. בשנת 1989 אמנת CITES קבעה הקפאה (מורטוריום) עולמית על סחר בשנהב שנמשך כעשור. לאחר מכן, החליטו המדינות החברות באמנת CITES כי הסדרת סחר חוקי תביא לצמצום הפגיעה בפילים בארצות המקור ואישרו סחר חוקי מצומצם, בפעם הראשונה בשנת 2000 ושוב ב-2008 . בעניין זה יש לציין שמדינת ישראל הצביעה נגד פתיחת הסחר בשני המקרים, אך רוב המדינות החברות באמנה הצביעו בעד. עם השנים התברר שפתיחת הסחר החוקי בשנהב העלתה את הביקוש במזרח הרחוק וחיזקה את התפיסה שמדובר במוצר צריכה מקובל ורצוי, דבר שתרם לעליה ניכרת של ציד לא חוקי בפילים בבר. לאור האמור, המדינות החברות באמנה החליטו לא להתיר שוב את הסחר הבינלאומי בשנהב למטרות מסחריות והמליצו שהמדינות גם ימנעו סחר פנים ארצי (האמנה תקפה רק לגבי סחר בינלאומי ולכן יכולה רק להמליץ בנושאי סחר פנים ארצי). בעקבות זאת, יותר ויותר מדינות מאמצות בשנים האחרונות המלצה זו ואוסרות גם על סחר פנים ארצי, וזאת במטרה להפחית את הביקוש בשנהב ולצמצמם את התפיסה כי השנהב הוא מוצר צריכה מקובל. המדיניות החדשה שנוקטת הרשות בישראל מאמצת גישות אלה ומגדירה את הקווים המנחים לסחר ואחזקה בשנהב פילים וממותות בישראל.

ברשות הטבע והגנים מציינים כי הכללים המעודכנים נכנסים עתה לתוקף לאחר שניתן פרק זמן של כשנה וחצי לטובת השלמת היערכות ציבור הסוחרים לנושא.