קהילת שקמה

שם כתב: רחל עברון ורומי לנל - יחידת קהילה מרחב חוף 18.04.2018

לתושבים ולקהילה במרחב שקמה יש תפקיד חשוב בשמירה עליו. מתוך הבנה של חשיבות היחסים בין הקהילה לבין הסביבה בה היא נמצאת, פותחו ברשות הטבע והגנים מסגרות לפעילויות קהילתיות וחינוכיות שתפקידן באידיאל הוא לחבר בין תושבי האזור לסביבת אגן נחל שקמה היחודי.

פעילויות בקהילה מרחב שקמה - פעילויות בקהילה

המטרה

שימור מרחב שקמה והערכים הייחודיים לו באמצעות פעילות חינוכית וקהילתית, להגדלת המודעות בקהילות השכנות לערכו הנופי והאקולוגי של המרחב, לעידוד אזרחות פעילה, לקידום תכנון מושכל ולניהול מקיים בשיתוף הקהילה, למען תושבי האזור והמדינה, ולמען הדורות הבאים.

יעדי התכנית

 • טיפוח מרכזיותו של אגן נחל שקמה בחיי הקהילה ע"י היכרות עם ערכי הטבע, הנוף והמורשת במרחב נחל שקמה, והגברת הרצון לשמור עליהם;
 • העצמת הקהילה המקומית וטיפוח תחושת השייכות ע"י יצירת שיח מקומי אודות מרחב שקמה;
  העלאת המודעות לקונפליקטים בין צרכי האדם והסביבה, פיתוח דרכי התמודדות ושינוי דפוסי התנהגות;
 • טיפוח מעורבות של הקהילה ואזרחות פעילה, המתבטאת בעשייה בשטח;
 • פיתוח מנהיגות סביבתית מקומית וטיפוח מקבלי ההחלטות של מחר – העצמת תחושת המסוגלות של הילדים והנוער להשפיע על סביבתם הקרובה; והעברת המסר שכל תחום שבו יעסקו בעתיד טומן בחובו יכולת השפעה על הסביבה, לטוב ולרע.

יעדים אלה מקבלים משנה תוקף, לאור העובדה שהקהילות השוכנות במרחב מצויות כולן בתחום הגיאוגרפי המכונה "עוטף עזה", החל מיישובים צמודי-גדר ועד 40 ק"מ מרצועת עזה, עם כל המשתמע מכך, כולל צורך אמיתי לקיים שגרה במצבי חירום עם כל הקושי. טיפוח "הגאווה המקומית" וההבנה שהתושבים חיים באזור ייחודי מבחינת ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבו, עשויה לתרום לחוסן הקהילתי של הקהילה בכלל ושל הילדים בפרט.

קהל היעד

 • סטודנטים במכללת ספיר, הנחשפים לתכני רט"ג והמרחב ע"י פעילי קבוצת "שומרי הנחל" במכללה
 • קבוצות חניכים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, המופעלות ע"י הסטודנטים הפעילים ב"שומרי הנחל"
 • קהילות ביישובים באמצעות המסגרות החינוכיות בגיל הרך – ילדים, צוותים חינוכיים והורים
 • קהילות ביישובים באמצעות מסגרות החינוך החברתי
 • כלל תושבי המרחב

עוצמתה של התכנית

 • גיוון בקהלי היעד וקשר בין קהלי היעד השונים
 • מחויבות מצד השותפים ושיתוף פעולה יציב ופורה עם רוב השותפים, תוך התאמה לכל שותף וצרכיו
 • מכנה משותף של הקהילות
 • מרחב שקמה: ערכי הטבע והנוף שבו
 • מאפייני מיתוג אזור גיאוגרפי: "עוטף עזה", "דרום אדום"
 • צורת התיישבות כפרית ואופן ניהול מוניציפאלי: מועצות אזוריות, בתי ספר אזוריים

למידע נוסף – הקישו כאן