טופס בקשת רישום לקורס לוכדי נחשים

10.06.2020

קורס לכידת נחשים ייערך מעת לעת על פי שיקולי רשות הטבע והגנים והחלטתה, השתתפות בקורס מותנית במעבר בחינה בנושא לכידת נחשים בהצלחה.

קורס לוכדי נחשים, צילמה אסנת אזולאי, רשות הטבע והגנים
קורס לוכדי נחשים, צילמה אסנת אזולאי, רשות הטבע והגנים, קורס לוכדי נחשים, צילמה אסנת אזולאי
  • קורס לכידת נחשים ייערך מעת לעת על פי שיקולי רשות הטבע והגנים והחלטתה, ההשתתפות בקורס מותנית במעבר בחינה בנושא לכידת נחשים בהצלחה.
  • על פי נוהל לכידת נחשים (המצורף כאן) השתתפות בקורס לוכדי נחשים כרוכה בתשלום, אשר תכניו יקבעו ויועברו על ידי האגף להגנה על החי והצומח ברשות, בשיתוף פעולה ובניהול אדמיניסטרטיבי של כל גוף שיבחר מטעם הרשות, ועמידה בהצלחה במבחן עיוני בציון  80 לפחות ובמבחן מעשי (עובר / לא עובר).

 

לרישום לקורס לכידת נחשים יש למלא את טופס ההרשמה: