הארמון הכנעני בתל אפק שימור 2019 – דוח ביצוע

מאת: ניסן בן נתן – משמר 01/01/2020

בינואר 2018 הסתיים השלב הקודם בשימור ארמון 3, בו שוחזרו הפתח לאולם המרכזי והרצפה. גשמים שירדו מיד לאחר יישום שכבת הגמר של הרצפה, הרסו אותה. הוחלט להמתין עם יישום מחדש של שכבת הגמר להמשך חפירה ארכיאולוגית שתחשוף את חלקי הארמון המכוסים, ולשלב פעולה זו עם שחזור/שימור האזורים שייחשפו.

תל אפק ארמון כנעני, צילום: בועז גרוס
תל אפק ארמון כנעני, צילום בועז גרוס

הקדמה

רצפה 2 ורצפה 2א הן רצפות ארמון 3 המתאימות גם לרצפה המשוחזרת משנת 2018. רצפה 1 היא רצפה מאוחרת יותר.
הרצפה ששוחזרה בשנת 2018 התחברה לרצפה 2א ממערב. אך ממזרח, שוחזרה בטעות במפלס רצפה 1, שלא הייתה חשופה, אך בצבצה בכמה נקודות.
כדי לחבר את הרצפה המשוחזרת להמשך רצפה 2א ממזרח, הוסרו השוליים המזרחיים של השחזור, ונחפר שיפוע שיפריד את השחזור מחדש מרצפה 1, ויחבר אותו להמשך רצפה 2א מדרום.
כמו כן, הוחלט להשאיר את המתקן בפינה הצפון-מזרחית, ולא לשחזר בו את הרצפה.
העבודה נעשתה בהנחיית ד"ר צביקה צוק, ארכיאולוג רט"ג. סייע בידי גדליה בלנקי, משמר מוסמך.
העבודה החלה ב-23.9.2019, הופסקה בזמן החגים, והסתיימה ב-14.11.2019.

תל אפק ארמון כנעני2

חומרים ותערובות

סיד – St. Astier NHL5.
חול – חול מחצבה.
אדמה – אדמה מקומית מהחפירה הארכיאולוגית.
אדמה מסוננת – אדמה מהחפירה < 8 מ"מ.
מצע – חומר הידוק (גיר כתוש) < 30 מ"מ.
אבן – אבן מקומית.
קירות ומצע לרצפה בפינה הצפון-מערבית: 1 סיד / 8 אדמה.
מצע לרצפה בשוליים המזרחיים: 1 סיד / 5 מצע.
גמר לרצפה, לקונות ושולים לטיח: 1 סיד / 4 חול.
ציפוי חתך – 1 סיד / 6 אדמה מסוננת.

פעולות שימור

 • שחזור קיר בפינה הצפון-מזרחית ובצלע המזרחית:
  • מילוי באדמה עד לגובה תחילת הבנייה (מימין)
  • בניה באבן ובתערובת סיד/אדמה (משמאל)
  שחזור קיר בפינה הצפון-מערבית:
  פינה זו נחפרה בעת העתיקה עבור בניית בריכה.
  חלק מהקירות ומהטיח של הבריכה שרדו.
  קיר הארמון שוחזר ללא הסרת שרידים אלה.
  • חפירה רדודה לצורך מיקום אבן בגובה מתאים
 • בניה באבן ובתערובת סיד/אדמה. השארת מרווח ריק בין הקיר המשוחזר לטיח העתיק, ומילוי המרווח באדמה.
 • תל אפק ארמון כנעני – שחזור קירות

כיסוי ראשי קירות:

קירות הארמון הם בעצם יסודות אבן לקירות לבני בוץ. לכן, מפלס ראשיהם שטוח.
חלק מפעולת הכיסוי הוא מילוי חללים בקיר.

יישום שכבת גמר:

• הסרת צמחיה.
• ניקוי מסחף ומחומר חלש, בכף פלדה ובמטאטא.
• הרטבה.
• יישום שכבה בעובי 5-3 ס"מ.
• הידוק בספוג.

שימור שרידי טיח רצפה 2/2א:

 •  הסרת צמחיה.
 • ניקוי.
 •  ייצוב שוליים.
 • מילוי לקונות.

ייצוב חתך סביב רצפה 1:

מערכת חתכים ארכיאולוגיים שחשפו את רצפה 2/2א, השאירה את שרידי רצפה 1 כאי מוגבה, מוקף בתשתיתו החשופה. תשתית זו מורכבת מאדמה
ו/או לבנים מפוררות, וגובהה מגיע ל-40 ס"מ.

כדי לתחום את ה"אי", כדי למנוע את התפוררות התשתית וכדי להגן על שרידי טיח רצפה 1, ציפינו את החתך בתערובת סיד-אדמה מסוננת 6:1.

שימור שרידי טיח רצפה 1:

 •  הסרת צמחיה.
 • ניקוי.
 •  ייצוב שוליים.
 • מילוי לקונות.