הזמנה לכנס כך אנחנו שומרים על הטבע:

מה מיוחד בשמירת טבע במערכות מדבריות?
הכנס מתקיים ביום שלישי, 3 במרץ 2020, בבית חיל האוויר בהרצליה

שמורת טבע מדברית צילום יעקב שקולניק

לטופס ההרשמה לכנס – גללו מטה, או לחצו כאן

לוח זמנים

8:30     התכנסות
9:00     ברכות
            שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים: אתגרים מרכזיים בשנת 2020
            אלון זסק, סמנכ"ל משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה
9:25     יהושע שקדי, הרשימה החדשה של המינים המוגנים

 

מושב ופאנל: מה מיוחד בשמירת טבע במערכות מדבריות

יושבת ראש: רעיה שורקי

9:30      המדבר דורש התייחסות אחרת – ד"ר אסף צוער, ד"ר יהושע שקדי

09:50    מה למדנו מתהליכי ההשבה והאישוש של יונקים גדולים? פרופ' דוד זלץ

10:10    אקלים מדברי ותחזיות לשינוי אקלימי במדבר – פרופ' אפרת מורין, האוניברסיטה העברית

10:30   פירוט המערכות האקולוגיות – למה וכיצד? ד"ר אסף צוער, ד"ר אמיר פרלברג, מכון דש"א

10:50    ניהול מבקרים במדבר – גלעד גבאי

11:15    רב-שיח: דיון פתוח בהשתתפות הקהל

12:00    הפסקת צהריים

14:15-12:55     מושבים מקבילים:

אדם וסביבה במדבר  שיקום במדבר
יושב ראש: ד"ר יריב מליחי

12:55    סקירה כללית

13:00    ניטור קינוני עופות דורסים בנגב ובמדבר יהודה, דבורה שילה

13:15    הרכבת לאילת, שחר ישכרוב וד"ר אסף צוער

13:30    סניטציה במרחבי הנגב, עזרא ששון

13:45    שימוש בחישה מרחוק לזיהוי השפעות יישובים, ד"ר נעה אוחנה, פרופ' ארנון קרניאלי, אוניברסיטת בן גוריון

14:00    טיפול במינים פולשים בנחל צין, ידידיה שמואל

14:15    דיון מונחה

יושבת ראש: ד"ר דנה מילשטיין

12:55    סקירה כללית

13:00    ניטור בנחל אשלים, ד"ר רון חן, המארג

13:15    עברונה – צעדים מרכזיים לשיקום, ערן היימס, ד"ר טל פולק, קרנית כרמון, ליקווידגז

13:30    שיקום שדות פוספט, ד"ר גיא רותם

13:45    שיקום מישור צין, זהבה סיגל,

14:00    אמנות בין-לאומיות והשימוש בהן לשיפור שמירת הטבע במדבר, ד"ר סיימון נמצוב

14:15    דיון מונחה

14:30   מושב מליאה: סיכום מנקודת מבטו של outsider מתעניין

15:00    משוב מהקהל

15:30    סיום

יש להירשם מראש בטופס המופיע כאן: