השרה להגנת הסביבה תאסור על ציד התור המצוי והשליו הנודד

מאת: הודעה משותפת למשרד להגנת הסביבה ולרשות הטבע והגנים 09/09/2020

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: "לאור סכנת ההכחדה – אאסור על ציד התור המצוי והשליו הנודד באמצעות צו מיוחד"

תורי צווארון בהזדווגות
תורי צווארון בהזדווגות, תורי צווארון בהזדווגות - צילם עזרא חדד

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל הנחתה לאסור את ציד התור המצוי והשליו הנודד באמצעות צו מיוחד. בעקבות כך, המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תקנות דחופה להערות הציבור לגריעת התור המצוי והשליו הנודד מרשימת חיות הציד. לפי עמדת המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, המתבססת על מחקר שביצעה רשות הטבע והגנים, אין להתיר ציד של התור המצוי – מין הנמצא בסיכון ברמה העולמית, וגם לא של השליו הנודד – ועל כן יש לפעול להוריד את שניהם מרשימה זו.

מכיוון שעונת הקינון היא בספטמבר ונוכח דחיפות ההסדר הנדרש כדי לתת מענה להגנה על מינים אלה, המשרד להגנת הסביבה מפרסם את טיוטת התקנות להערות הציבור עד ל-13 בספטמבר 2020 לחצו כאן

תור מצוי דותן רותם 1, תור מצוי - צילם דותן רותם

התור המצוי והשליו הנודד מוכרזים כיום יחד עם מינים נוספים – כחיות שניתן לצוד אותן ברישיון ציד מכוח החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 . נוכח המידע שהצטבר באחרונה ועל בסיס עמדת רשות הטבע והגנים שלפיה המינים השליו הנודד והתור המצוי מצויים בסכנת הכחדה בישראל, פנתה לאחרונה מליאת רשות הטבע והגנים לשרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, וביקשה כי מינים אלה ייאסרו לציד. לאחר קבלת עמדות הגורמים המקצועיים במשרד, החליטה השרה לקדם בדחיפות הוראת שעה לתקופה של שנה, שתיגרע את המינים מרשימת חיות הציד.

ישראל היא מדינה קטנה עם צורכי פיתוח גדולים וגידול אוכלוסייה מהיר. על-פי דוח מצב הטבע האחרון של ישראל, קצב אובדן השטחים הפתוחים בישראל הוא הגבוה ביותר מזה 20 שנה, והוא נובע מצורכי הפיתוח, דבר הגורם להתדרדרות המגוון הביולוגי בישראל. מעבר לאובדן השטחים הפתוחים ובתי הגידול הטבעיים בישראל, הציד הוא גורם משמעותי נוסף לפגיעה במגוון הביולוגי בישראל ובעולם.

על-פי העדכונים האחרונים בספר האדום של החולייתנים, 30% מבין 213 מיני העופות המקננים בישראל מוגדרים בסיכון. נתון זה נובע מתוספת של כ-20 מינים חדשים לרשימה מאז ההערכה האחרונה שנעשתה בשנת 2002. מדינת ישראל מחויבות לשמירה על המגוון ביולוגי במסגרת חתימתה על אמנת המגוון הביולוגי (CBD) ועל אוכלוסיות ציפורים נודדות במסגרת חתימתה אמנת המינים הנודדים (CMS).

בשל הירידה הדרסטית של מיני חיות הבר בישראל, המקומיים והנודדים, ולאור משבר המגוון הביולוגי העולמי, כמו גם בשל חובתה של ישראל על פי האמנות הבינלאומיות, יש לעשות את המרב על מנת להגן על אוכלוסיות ומינים בסיכון.

ממחקר שיזמה רשות הטבע והגנים לעניין השליו הנודד, עולה כי צפיפות הקינון של מין זה בישראל  נמוכה וגודל האוכלוסייה קטן ביותר.  כמו-כן, לאור מידע מצטבר בדבר ירידה חדה, משמעותית ועקבית של אוכלוסיית המין תור מצוי בשני העשורים האחרונים, מוצע לאסור את הציד של מין זה במהלך עונת הציד בשנה זו. זאת, על מנת לבחון את האפשרות להתאוששות המין.

הנתונים העדכניים מצביעים על ירידה של כ-30% במספרם של התורים המקננים בישראל, ובאוכלוסייה הנודדת הירידה במספרם היא משמעותית אף יותר.