הוראת שעה אוסרת את הציד של התור המצוי והשליו הנודד

מאת: הודעה משותפת למשרד להגנת הסביבה ולרשות הטבע והגנים  15/09/2020
שליו צילם ליאור כסלו
שליו צילם ליאור כסלו, שליו צילם ליאור כסלו

השרה להגנת הסביבה חתמה היום על הוראת שעה שאוסרת את הציד של התור המצוי והשליו הנודד; השרה גילה גמליאל: "גריעת המינים האלה, שנמצאים בסכנת הכחדה, מרשימת חיות הציד, היא צעד משמעותי של מדינת ישראל להגנה על אוכלוסיות ומינים בסיכון"

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "אני גאה לחתום היום על הוראת השעה שתביא להצלת שני מינים של חיות בר, שלצערי נמצאות בסיכון כתוצאה מציד בישראל. אמשיך לפעול למען הגנה על חיות הבר ובהתאם לאמנות הבינלאומיות עליהן חתומה ישראל בנושא סביבתי חשוב זה. לקראת השנה החדשה, מן הראוי שנאמץ צעדים כאלה ונעשה את המירב על מנת להגן על חיות הבר ועל הסביבה."

מנכ״ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין: ״רשות הטבע והגנים מברכת את השרה גילה גמליאל על הצעד שיסייע בשימור השליו הנודד והתור המצוי. הרשות תמשיך להגן על חיות הבר כנגד הסכנות האורבות להן, והגיבוי של השרה להגנת הסביבה יתן לנו משנה תוקף. בשורה טובה לקראת השנה החדשה!״

יועצת ראש הממשלה לבעלי חיים, טל גלבוע: "אני מברכת מעומק לבי את השרה גמליאל על חתימת התקנות. בשבוע שעבר בית משפט העליון בצרפת אסר אף הוא את ציד התורים, ומהלך השרה היווה דוגמה בעבורם לצעד ההיסטורי. מצטרפים לברכתי רבבות בני אדם אשר אכפת להם מבעלי חיים ורואים בציד דבר אשר פסול מיסודו."

איריס האן, מנכ״לית החברה להגנת הטבע: ״אני מברכת את השרה גילה גמליאל על החלטה חשובה ונדרשת עבור הטבע והאדם בישראל. אחרי שנים רבות של מאמצים להפסקת הציד של מינים בסכנת הכחדה בישראל, השרה בחנה, הכריעה, והוציאה לפועל את אחת ההחלטות החשובות שנעשו בשנים האחרונות לטובת חיות הבר״.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, חתמה היום (ג' 15.9.2020) על תקנות שמתקנות את התקנות להגנת חיית הבר בהוראת שעה למשך שנה מכוח חוק הגנת חיית הבר. לפי הוראת השעה, התור המצוי והשליו הנודד יוסרו מרשימת חיות הציד ומעתה ועד 31 באוגוסט 2021, הן יוגדרו כחיות בר מוגנות שאסור לצוד אותן. לפי עמדת המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, המתבססת על מחקרים ונתונים שנאספו על ידי רשות הטבע והגנים, אין להתיר ציד של התור המצוי – מין הנמצא בסיכון ברמה העולמית, וגם לא של השליו הנודד – ועל כן פעלו הגופים להוריד את שניהם מהרשימה. הוראת השעה תיכנס לתוקף עם פרסומה ברשומות בימים הקרובים.

טיוטת התקנות התפרסמה להערות הציבור, ובעקבותיה התקבלו במשרד להגנת הסביבה יותר מ-1,500 הודעות תמיכה בצעד. חלק מן התומכים אף הציעו להאריך את הוראת השעה או לקבוע אותה באופן קבוע, והמשרד ישקול את האפשרות הזאת במהלך השנה.

המשרד בחן גם טענות של המתנגדים לטיוטת התקנות, אך סבור כי קיים בסיס עובדתי ומקצועי מספיק על מנת להתקין את הוראת השעה בדחיפות.

התור המצוי והשליו הנודד מוכרזים כיום יחד עם מינים נוספים – כחיות שניתן לצוד אותן ברישיון ציד מכוח החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 . נוכח המידע שהצטבר באחרונה ועל בסיס עמדת רשות הטבע והגנים שלפיה המינים השליו הנודד והתור המצוי מצויים בסכנת הכחדה בישראל, פנתה לאחרונה מליאת רשות הטבע והגנים לשרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, וביקשה כי מינים אלה ייאסרו לציד. לאחר קבלת עמדות הגורמים המקצועיים במשרד, החליטה השרה לקדם בדחיפות הוראת שעה לתקופה של שנה, שתיגרע את המינים מרשימת חיות הציד.

ישראל היא מדינה קטנה עם צורכי פיתוח גדולים וגידול אוכלוסייה מהיר. על-פי דוח מצב הטבע האחרון של ישראל, קצב אובדן השטחים הפתוחים בישראל הוא הגבוה ביותר מזה 20 שנה, והוא נובע מצורכי הפיתוח, דבר הגורם להתדרדרות המגוון הביולוגי בישראל. מעבר לאובדן השטחים הפתוחים ובתי הגידול הטבעיים בישראל, הציד הוא גורם משמעותי נוסף לפגיעה במגוון הביולוגי בישראל ובעולם.

על-פי העדכונים האחרונים בספר האדום של החולייתנים, 30% מבין 213 מיני העופות המקננים בישראל מוגדרים בסיכון. נתון זה נובע מתוספת של כ-20 מינים חדשים לרשימה מאז ההערכה האחרונה שנעשתה בשנת 2002. מדינת ישראל מחויבות לשמירה על המגוון ביולוגי במסגרת חתימתה על אמנת המגוון הביולוגי (CBD) ועל אוכלוסיות ציפורים נודדות במסגרת חתימתה אמנת המינים הנודדים (CMS).

בשל הירידה הדרסטית של מיני חיות הבר בישראל, המקומיים והנודדים, ולאור משבר המגוון הביולוגי העולמי, כמו גם בשל חובתה של ישראל על פי האמנות הבינלאומיות, יש לעשות את המרב על מנת להגן על אוכלוסיות ומינים בסיכון.

ממחקר שיזמה רשות הטבע והגנים לעניין השליו הנודד, עולה כי צפיפות הקינון של מין זה בישראל נמוכה וגודל האוכלוסייה קטן ביותר. כמו-כן, לאור מידע מצטבר בדבר ירידה חדה, משמעותית ועקבית של אוכלוסיית המין תור מצוי בשני העשורים האחרונים, מוצע לאסור את הציד של מין זה במהלך עונת הציד בשנה זו. זאת, על מנת לבחון את האפשרות להתאוששות המין.

הנתונים העדכניים מצביעים על ירידה של כ-30% במספרם של התורים המקננים בישראל, ובאוכלוסייה הנודדת הירידה במספרם היא משמעותית אף יותר.