טיוטות צווים הנוגעים לקביעת תחומים מוגנים

בהמשך להודעות שפורסמו בעיתונות בדבר כוונת השרה להגנת הסביבה לקבוע שלושה תחומים מוגנים, להלן טיוטות הצווים:

טיוטות צווים הנוגעים לקביעת תחומים מוגנים במקומות הבאים:

 

קטגוריות