עיטם לבן זנב מגרעין הרבייה בדרכו לטבע

16/11/2022

העיטם לבן הזנב נעלם כמעט לגמרי מנופי הארץ. כעת מנסים אנשי רשות הטבע והגנים להשיב לטבע זכר שגודל בגרעין רבייה. המשדר יאפשר ניטור ומעקב כדי לשמור עליו טוב יותר. בהצלחה

משדור עיטם לבן זנב לקראת שחרור לטבע
משדור עיטם לבן זנב לקראת שחרור לטבע, צילום: עידו שקד רשות הטבע והגנים

אנשי רשות הטבע והגנים משדרו גוזל עיטם לבן זנב שגדל בגרעין הרבייה של רשות הטבע והגנים לקראת השבתו לטבע. המשדר המיוחד יסייע לרשות הטבע והגנים לנטר את תנועתו במרחב הפתוח לצורכי מחקר ומעקב אחר שלומו.

המשדרים, המותקנים על העופות הדורסים כחלק מממשק שמירת הטבע ופרויקט "פורשים כנף" המשותף לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל, מסייעים לאנשי רשות הטבע והגנים לזהות תוך פרק זמן קצר מקרי הרעלה או פגיעה כלשהי בעופות הדורסים ובכך לנסות להצילם או למנוע פגיעה נוספת בפרטים נוספים.

משדור עיטם לבן זנב לקראת שחרור לטבע, צילום: עידו שקד רשות הטבע והגנים

הגוזל בן השישה חודשים, גודל בגרעין הרבייה שמטפחת רשות הטבע והגנים בשמורת הטבע חי בר כרמל. באחרונה עם גדילתו הועבר לכלוב איקלום מיוחד שקיים בשמורת הטבע החולה, המאפשר לו תחת עיניהם הפקוחות של אנשי רשות הטבע והגנים להסתגל לאזור המחייה המתאים לו ולהתנסות בשיחור מזון.

עיטם לבן זנב

העיטם לבן-זנב, העוף הדורס הגדול ביותר בארץ פרט לאוכלי הפגרים, הינו טורף העל באזורים של בתי גידול מימיים נרחבים. הוא צד יונקים, זוחלים, עופות ודגים. ניזון לעיתים מזומנות על פגרים. בכך מהווה גם אויב טבעי למינים שבהעדר אויבים טבעיים או תחרות עקב הכחדות הפכו לבעיה אקולוגית וחקלאית וגם מהווה סניטר. האוכלוסייה בישראל הינה הדרומית ביותר של המין בעולם.

העיטמים לבני הזנב נכחדו בישראל בשנת 1957 בעקבות ייבוש החולה והרעלות כתוצאה משימוש מסיבי ובלתי מבוקר בחומרים להדברת מכרסמים. ברשות הטבע והגנים פעלו להשיבם לארץ ולהגשים את החזון של פרופ' היינריך מנלדסון, מאז שנות ה-90 להשיבם.

משדור עיטם לבן זנב לקראת שחרור לטבע, צילום: עידו שקד רשות הטבע והגנים

מאז שנת 1996 השבת העיטמים בוצעה במסגרת פרויקט פורשים כנף שמטרתו אישוש וביסוס אוכלוסיות העופות הדורסים בישראל, ומעל 50 עיטמים צעירים ילידי גרעין הרבייה בארץ וגני חיות באירופה אוקלמו ושוחררו לטבע.

עם זאת שרידותם נוכח איומים ואתגרים רבים, בהם הרעלות, התחשמלות ואובדן בתי גידול מימיים בקרבתם הם חיים, אינה גבוהה וכיום בטבע הישראלי ידוע על זכר אחד שנמצא מעת לעת בישראל. זאת כמובן מעבר לגוזל שצפוי בקרוב גם הוא להשתחרר לטבע הפתוח בתקווה שישרוד, יאריך ימים ואף יזכה לקנן בישראל.