ירידה של 30% בשריפות פסולת בשטחים הפתוחים: הכירו את יחידת ינשוף ברשות הטבע והגנים ומשרד הגנת הסביבה

26.05.2022

"פיקוח אפקטיבי בשטח, מצמצם את כמות ההפרות", זהו אחד הנתונים הבולטים שעלה מדו"ח סיכום פעילות של יחידת ינשוף - היחידה למניעת שריפות פסולת בשטחים הפתוחים, שהוקמה ברשות הטבע והגנים בהובלת והנחיית המשרד להגנת הסביבה.

שריפת פסולת - עדן אוליאל, רשות הטבע והגנים שריפת פסולת - עדן אוליאל, רשות הטבע והגנים

שריפת פסולת היא אסורה ומסוכנת הן בפן האקולוגי והן בפן הבריאותי, היא פולטת זיהום מסוכן ומהווה איום משמעותי על בתי גידול בעלי חיים צומח ועוד, כמו גם הסכנה להתפשטות שריפות הלאה. לכן הוחלט במשרד להגנת הסביבה יחד עם רשות הטבע והגנים להקים יחידה מיוחדת שתפקידה, לסייע למשרד להגנת הסביבה, להילחם בתופעת שריפות והשלכות פסולת בשטחים הפתוחים. יחידת מניעת שריפות פסולת מונה כ-15 עובדים במצבת מלאה כאשר הם פרושים ברחבי הארץ ונעזרים בציוד טכנולוגי משוכלל על מנת לאתר מפגעים מהסוג הזה ולמנוע או לעצור אותם בזמן.

מדו"ח שנערך במאי 2022 עולים הנתונים הבאים: אלפי מפגעי עשן ושריפת פסולת טופלו בשטח ומאות ברירות משפט קנסות ודוחות ניתנו לעבריינים, כמו גם אזהרות והנתון החשוב ביותר: מזמן הקמת היחידה ועד היום ניתן לראות ירידה של כ-30% באירועי שריפות הפסולת בשטחים הפתוחים ובנוסף קוצר משמעותית משך זמן המפגע. אלו נתונים שמשמעותם רבה ביחס לפגיעה בטבע בצומח ובבעלי החיים כמו גם בבריאות האדם והסביבה.

שריפת פסולת – צילם עדן אוליאל, רשות הטבע והגנים

עודד נחמיה, ראש היחידה, מסביר את חשיבות קיומה של יחידת "ינשוף": "השלכות ושריפות פסולת, מהוות מפגע משמעותי, באיכות החיים ואף לגרום לפגיעה בבריאות האדם. שריפות הפסולת הינן המפגע שפולט את מירב החומרים המסרטנים לאוויר. כאשר אין מספיק יחידות פיקוח ואכיפה, משליכי הפסולת יודעים כי הסיכוי שלהם להיתפס הינו מזערי. יחידת "ינשוף" ממוקדת לנושא של השלכות ושריפות פסולת. היחידה מייצרת שיתופי פעולה עם גורמי אכיפה ופיקוח נוספים, על מנת להילחם ביחד בתופעה. אנחנו מקווים כי תיקון צו סדר הדין הפלילי, שמונח לפני ועדת חוק חוקה ומשפט בכנסת, ויאפשר להטיל קנסות על מבעירי פסולת, ישפר את רמת ההרתעה ויגרום להפחתה משמעותית נוספת של כמות השריפות".

אז מה עושה היחידה למניעת שריפות פסולת בשטח?

  • אכיפה כנגד השלכות והצתות פסולת – ביצוע פעילות אכיפה (תצפיות, מארבים, מצלמות ועוד), לצורך איתור העבירות ותיעודן, ובמשך טיפול אכיפתי באמצעות ברירות משפט/ חקירה פלילית ע"י המשטרה הירוקה.
  • איתור מפגעים – ביצוע סקר מפגעי פסולת , בדגש על ערימות פסולת בעלות פוטנציאל בעירה, לציין כי הסקר מתעדכן כל הזמן.
  • סיוע למשטרה הירוקה – מתן סיוע למשטרה הירוקה בביצוע איסוף מידע על יעדים או בזמן ביצוע.
  • סיוע למחוזות המשרד – העברת דוחות פעילות מפורטים למנהלי המחוזות בגין מפגעים משמעותיים והמלצה לפעול באמצעות צווי ניקוי, לציין כי הפקחים מעורבים בכל השלבים של צווי הניקוי.
  • הסברה ושיתופי פעולה – ביצוע הסברות ברמה של ישובים קיבוצים, מועצות, הקמת שיתופי פעולה עם פקחי אשכולות, יחידות סביבתיות, משטרה ועוד.

 

פסולת לא חוקית – עדן אוליאל, רשות הטבע והגנים

 

יוסי בר, מנהל המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה: "המשרד להגנת הסביבה הציב לעצמו כיעד מרכזי את הטיפול בתופעת השלכת הפסולת הפיראטית ושריפתה הבלתי חוקית בשטחים הפתוחים ובמרחב הציבורי. במקביל לעידוד פתרונות סביבתיים ולצד פעולות תומכות הסדרה ושיקום, אנחנו משקיעים משאבי פיקוח ואכיפה משמעותיים הכוללים שיתופי פעולה עם כלל גורמי האכיפה במדינה, חיזוק יכולות הפיקוח והאכיפה של השלטון המקומי, שינויי חקיקה ייעודיים, הרחבת גורמי הפיקוח במרחב הציבורי ובתוך כך גם יחידת ינשו"ף, שמהווה נדבך מרכזי במערך הפיקוח והאכיפה הכולל של המשרד להתמודדות עם תופעת שריפת הפסולת. אנו ממשיכים לפעול, בכל המישורים, לטיפול בתופעת השלכות ושריפות הפסולת ברחבי הארץ, שהפכו למכת מדינה של ממש".

פסולת המשפיעה על מינים מתפרצים – כלבים משוטטים – עדן אוליאל, רשות הטבע והגנים

עדן אוליאל פקח ביחידת "ינשוף": "להיות חלק מצוות מחוז דרום ביחידת 'ינשוף' של רשות הטבע והגנים ומשרד הגנת הסביבה זו שליחות וכל אחד בצוות הזה עושה זאת מתוך אותה תחושה. זו שליחות, לטפל בנושא ששנים לא התייחסו או טיפלו בו בצורה מקיפה. הצוות שאני אחראי עליו הביא את השליחות הזו לשטח ויצר שותפים, ולמעשה המהות של היחידה הזאת היא שיתופי פעולה, עם כמה שיותר גורמים בשטח ואנחנו כבר רואים ומרגישים את התוצאות. שריפת פסולת ירדה בצורה משמעותית במיוחד במגזר החקלאי.
צריך לזכור כי העבריינות הסביבתית היא לא פעם מול גורמים עבריינים ברמה הכי גבוהה, ומשפחות פשע וכך פקחים מוצאים את עצמם מאוימים ומותקפים ולמרות זאת הם ממשיכים בעבודת הקודש הזאת תוך כדי שיתוף פעולה עם המשטרה, מג"ב התושבים וגורמים נוספים.
אני גאה להיות חלק מהצוות הזה ולהוביל אותו ומאמין שנמשיך להביא הישגים בתחום הזה ככל שנפעל ונתרחב."

שריפת פסולת – עדן אוליאל, רשות הטבע והגנים

תגיות

קטגוריות