השר להגנת הסביבה חתם על תוספת לרשימת המינים המוגנים

12/12/2019

השר להגנת הסביבה ח"כ זאב אלקין חתם היום (ה') על תיקון לאכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), שעיקרו עדכון ותוספת לרשימת המינים המופיעים באכרזה, שלא עודכנה מזה עשור. האכרזה תיכנס לתוקפה 30 ימים ממועד פרסומה ברשומות.

דקר, בין ערכי הטבע המוגנים בים האדום
דקר, בין ערכי הטבע המוגנים בים האדום, דקר - צילם עומרי יוסף עומסי

לאור האכרזה נוספו מאות מיני צמחים ובעלי חיים שיהיו מוגנים, ולראשונה נכנסו לרשימה מינים של דגי מים מתוקים. האכרזה עולה בקנה אחד עם התחייבויות ישראל לאמנות הבין-לאומיות לשמירה על המגוון הביולוגי (CBD), אמנת ה-Eurobats ואמנת המינים הנודדים (CMS).

החוק מסמיך את השר להגנת הסביבה להכריז על מינים שלדעתו יש ערך בשמירתם או יש סכנה להכחדתם, כעל ערכי טבע מוגנים. עוד נקבע איסור על פגיעה בערכי טבע מוגנים אלא בהיתר כללי או מיוחד מאת מנהל רשות הטבע והגנים. כמו-כן, סחר בערכי טבע מוגנים טעון אף הוא היתר כללי או מיוחד.

הרשימה החדשה כוללת לראשונה הכרזה על מיני דגי מים מתוקים בבתי גידול לחים, שהם מבתי הגידול המאוימים ביותר בישראל. הכרזה על 13 מיני דגי מים מתוקים תהווה נדבך נוסף במאמצי השיקום הלאומיים של בתי גידול אלו. מתוך דגים אלו ניתן לציין את בינון דור (Oxynoemacheilus dori), שהינו מין אנדמי לישראל ומתקיים רק בבית גידול טבעי אחד בעמק המעיינות ואת לבנון ירקון ((Acnthobrama telavivensis שאוכלוסייתו בנחל הירקון ובבתי גידול נוספים, מתחילה להתאושש בשנים האחרונות בעקבות מיזם שיקום והשבה לטבע.

רשימת הצמחים הורחבה מאוד ולנוסח החדש נוספו עשרות מינים חדשים של צמחים. בעוד שבעבר נקבעה הרשימה בעיקר כתגובת מניעה לקטיף לצרכי פעילות האדם, עתה, בנוסף לאיום זה (שעדיין קיים), נוספו לרשימה מאות מיני צמחים שמצבם התדרדר עקב הפגיעה החמורה בבית הגידול שלהם.

לרשימה החדשה הוכנס גם עטלף הפירות המצוי (Rousettus aegyptiacus) שנחשב בעבר כמזיק לחקלאות. הכנסת עטלף הפירות לרשימת ערכי טבע מוגנים תואמת את התחייבותה של מדינת ישראל להסכם ה- EUROBATS. לבסוף, עודכנו גם רשימות מינים מזיקים של עופות ונעשה דיוק במונחים המקצועיים לנוכח ידע מדעי חדש שנאסף במהלך השנים.

במהלך השנים האחרונות חלה התדרדרות במצב הטבע בישראל. כיום, רוב השינויים הם כתוצאה מפעילות האדם אשר מגבירה את הלחץ על המגוון הביולוגי. הגורמים העיקריים לאבדן המגוון הביולוגי בישראל הם הרס וקיטוע בתי גידול, התמרת שטחים פתוחים, התבססות מינים פולשים, ניצול יתר של מינים ושינוי אקלים. למרות השינויים שהתרחשו במערכות האקולוגיות לאורך השנים ואיומים חדשים שנוספו, רשימת ערכי הטבע המוגנים לא עודכנה מאז שנת 2009. הרשימה החדשה שגובשה על-ידי רשות הטבע והגנים יחד עם המשרד להגנת הסביבה, מבוססת על ניתוח מצב הטבע בישראל ומידע מקצועי עדכני שהוצג לשר.

בנוסף, החליט השר כי יש לשוב ולבחון בעוד כשנתיים את המידע לגבי מצב מיני דגים בים התיכון ובמידת הצורך להוסיף מינים נוספים לרשימת ערכי הטבע המוגנים. ההחלטה על הצורך בהכרזה על מינים אלה כערך טבע מוגן תיבחן בין השאר על פי תוצאות ניטור הדגה והתקדמות של תהליכי ההכרזה על השמורות הימיות.

במשרד להגנת הסביבה מדגישים כי עדכון רשימת ערכי הטבע המוגנים נדרש גם לאור מחויבותה של ישראל לאמנה לשמירה על המגוון הביולוגי (Convention on Biological Diversity), עליה חתומה ישראל יחד עם עוד 195 מדינות. במסגרת זאת, התחייבו המדינות החתומות לקדם את מטרות האמנה ולפעול לשימור המגוון הביולוגי בתחומן; והגדרת מינים אשר נמצאים בסכנת הכחדה כערכי טבע מוגנים ופעולה ממוקדת להגנתן היא אחד היעדים החשובים שנקבעו בתכנית האסטרטגית של האמנה.

מדינת ישראל פעילה במסגרת המשא ומתן של המדינות לקראת אישור תכנית אסטרטגית חדשה לעשור הבא (עד 2030) ומשכך, לוקחת על עצמה מחויבויות נוספות לשמירה על המגוון הביולוגי. עדכון האכרזה על רשימת ערכי טבע מוגנים בישראל יוצג באוקטובר 2020 בסין במסגרת מפגש הצדדים של אמנת המגוון הביולוגי ((COP 15.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "אני שמח שהשלמנו היום תהליך מקצועי ארוך ויסודי של עדכון ברשימת המינים המוגנים, עדכון שלא התבצע מזה עשור. אני מודה לאנשי המקצוע של רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות, שהובילו את התהליך המקצועי, וכמו-כן מודה לציבור הרחב שהביע את דעתו על טיוטת הרשימה, ועזר לנו להגיע להחלטות נכונות. נמשיך לעבוד ביחד, כדי להגן על הטבע במדינת ישראל"

שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים: "זהו יום חג לרשות הטבע והגנים, ויום טוב למאות מיני יצורים שמרכיבים את עולמנו הנפלא שמעכשיו יזכו להגנה. אנחנו מברכים את השר זאב אלקין על שהוסיף מאות מינים חשובים ביותר לרשימת ערכי הטבע המוגנים. רשות הטבע והגנים הגישה לשר רשימה ארוכה להגנה אשר נדרש להוסיפם לרשימת המינים המוגנים בישראל. הרשימה התבססה על מידע שהצטבר ב-15 שנים במסגרתו הוספנו בקשה להגן על מינים רובם צמחים שנמצאים בסכנת הכחדה, דגי מים מתוקים ודגי ים אשר נמצאים בים תיכון ומפרץ אילת. השר הוביל תהליך עמוק ויסודי בסיומו חתם על הרשימה ועל כך תודתנו. ישראל מצטרפת למדינות המתקדמות הנותנות מקום מיוחד למינים מגוונים".