חד פעמי – לא בטבע שלי!

18/01/2021

הודעה משותפת למשרד להגנת הסביבה ולרשות הטבע והגנים: השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל מקדמת עוד בכנסת הנוכחית איסור על הכנסת כלי שתייה ואוכל חד-פעמיים לגנים הלאומיים של רשות הטבע והגנים

יעל בזבל - עומרי עומסי
יעל בזבל - עומרי עומסי, יעל בהררי פלסטיק - צילם עומרי עומסי, רשות הטבע והגנים

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "לאחר שרתמנו רשויות מקומיות ברחבי הארץ לאסור על הכנסת כלים חד-פעמיים לחופים, אנחנו עושים זאת בסחנה, באכזיב ובשאר הגנים הלאומיים. קידמנו בתקופה הנוכחית מהלכים חשובים שיצמצמו דרמטית את מפגעי הפסולת בשטחים הפתוחים. הכללים החדשים יעזרו לנו לשמור על הטבע נקי וימנעו את הפגיעה בבעלי החיים שאוכלים את הפלסטיק המושלך. יחד נמשיך לפעול להפיכת ישראל לנקייה יותר!"

מנכ"ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין: "השינויים הטכנולוגים והתפתחות תרבות הפנאי בחיק הטבע חייבו עדכון חקיקתי הנוגע להתנהגות הציבור בגנים הלאומיים. הכללים המוצעים שואפים לאפשר שמירה על ערכי הטבע והמורשת בגנים הלאומיים לצד הגנה על בעלי החיים הניזוקים מהאשפה המושארת בשטח, כחלק מתפקידה של הרשות להגברת התודעה לתחומי שמירת הטבע בקרב הציבור. אני מודה לשרה גילה גמליאל על נחישותה להוצאת הכלים הללו מהגנים הלאומיים כחלק מהמאבק הכללי בשימוש בהם, וקורא לציבור להשתתף במיזם הניקיון הארצי של רשות הטבע והגנים ולאפשר חווית ביקור נעימה ונקייה בטבע״.

יעלים בזבל – עומרי עומסי, יעלים בזבל - עומרי עומסי

ממשיכים לפעול נגד הכלים החד-פעמיים!

בעקבות שינויים שחלו בתרבות הטיול והנופש בחיק הטבע בקרב הציבור הישראלי, השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, מקדמת תיקון לכללי הסדרים וההתנהגות בגנים הלאומיים שקבועים כיום בחוק עזר לגנים לאומיים משנות ה-60. לאחר המלצת רשות הטבע והגנים, השרה גמליאל תשלים בימים הקרובים את השגת האישורים הנדרשים ממשרדי הפנים, הביטחון והתחבורה, ובקרוב תעביר את הכללים לועדת הפנים והגנת הסביבה, במטרה לאשר את הכללים עוד במהלך הכנסת ה- 23.

הכללים המוצעים נועדו לתת מענה לכלל הגנים הלאומיים, לעדכן את ההוראות הקיימות ולקבוע הוראות חדשות הדרושות להתמודדות עם צורכי הגנים הלאומיים ושמירתם תוך פתיחה של גנים אלה לציבור הרחב, בין היתר לצורכי נופש בחיק הטבע.

הכללים מציעים הסדרה של פעילויות שונות בתחומי הגנים הלאומיים ובפעם הראשונה, יכללו איסור על הכנסת כלי אוכל ושתייה חד-פעמיים. איסור זה נועד בראש ובראשונה לצמצם את הפגיעה בטבע ובערכי הטבע המצויים מפסולת של כלים חד-פעמיים, שמתפזרים ומתעופפים ויוצרים לכלוך. כלים אלה עלולים לסכן את בעלי החיים המצויים בגנים הלאומיים, מעבר לנזקים שהשימוש העודף יוצר לסביבה הגלובלית.

אשפה-אייל כהן, צילם אייל כהן

איסור זה מצטרף לצעדים משמעותיים שנקטו רשויות מקומיות בעת האחרונה, שפעלו בסיוע המשרד להגנת הסביבה לחקיקת חוקי עזר להגבלת את השימוש בכלים חד-פעמיים במטרה להילחם בתופעת הפסולת, ובמיוחד פסולת הפלסטיק החד-פעמי בחופים, בגנים ובמקורות המים.

עוד על-פי הכללים החדשים, יוסדר, בין היתר, אופן הנהיגה בתחומי הגן; תיאסר השלכת פסולת בגן לאומי, אלא למכלי אצירה המיועדים לכך; תוסדר הגדרה של אזורים "שקטים" בתחומי הגנים הלאומיים, שבתחומם תיאסר הפעלה של כלי נגינה ומכשירי קול שונים; יוסדר השיט בגנים לאומיים, לרבות אופנועי ים; יוסדרו ויוגבלו ההמראות, הטיסות והנחיתות של כלי טיס וכלי רחיפה, בתחום הגנים הלאומיים ועוד.

רושמים עם הזבל אייל כהן, די עם הזבל - צילם אייל כהן

תגיות

קטגוריות