ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

גן לאומי יודפת העתיקה


חיים על הקצה

אורי ארליך
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את גן לאומי יודפת העתיקה

ההסטוריה, המורשת, הטבע


ביודפת נחשפים השרידים המרגשים של העיר שמרדה ברומאים והחזיקה מעמד נגד חילותיו של אספסיאנוס במשך 47 ימים של לחימה אכזרית. בספטמבר פורחים כאן עשרות אלפי חצבים ואפשר גם ליהנות מהממדים יוצאי הדופן של עצי הלבנה שבמקום

מוקדי העניין

החומה הצפונית – בחומה הצפונית נחשפו חומות מתקופות שונות. הקדומה שבהן מהתקופה החשמונאית (מאה 1 לפנה"ס). לקראת המרד חוזקה החומה ואפזר לזהות כאן חומת סוגרים (חומה כפולה מחולקת לחדרים באמצעות מחיצות רוחב), שנבנתה על יסודות החומה העתיקה. נראה כי במהלך הקרב נגד הרומאים מילאו הנצורים חלק מהסוגרים באבנים כדי לחזקה. למרגלות החומה מצאו החופרים את שרידי הסוללה שבנו הרומאים, אך כיום לא נותר ממנה שריד.
בורות המים – ביודפת כרויים בורות מים רבים. בורות שאספו מי גשם היו מקור המים היחיד ביודפת.

מקלט תת-קרקעי – באחד מחדרי חומת הסוגרים שבדרום האתר נמצא פיר אנכי חצוב בסלע שאפשר לנעול את פתחו בדלת. מהפיר יורדת מנהרה המובילה לשלושה תאים חצובים, הבנויים שלושה מפלסים. ממצא זה הולם היטב את תיאורו של יוסף בן מתתיהו על יום הכיבוש והימים שבאו אחריו: "ביום ההוא המיתו הרומאים רק את ההמון אשר ראו עיניהם. ובימים הבאים חקרו את המחבואים ושחטו את האנשים אשר הסתתרו במנהרות ובמערות והמיתו זקן ונער, ורק לנשים ולעוללים נתנו את נפשם לשלל" (מלחמות היהודים ג, ז, לו).

שרידי בתי מגורים – בחפירות שהתנהלו ברובע המגורים, שנמצא במזרחו של גבעת יודפת העתיקה, התגלו מבנים הרוסים וחלקם אף שרופים. בבתים התגלו חפצים כגון כלי חרס ואבן, ראשי חץ מברזל ואבני בליסטראות. כן התגלו מקוואות טהרה בשנים מן הבתים.

רובע מגורים מדורג – ברובע זה נבנו הבתים כך שגג בית אחד היה במפלס הרצפה של הבית שמעליו. באחד הבתים התגלו תמשיחים צבעוניים (פרסקו) שהשתמרו היטב לגובה יותר ממטר. תמשיחי קיר אלה מעידים על משפחה עשירה שהתגוררה במקום.

ABC4354FTydfytd^%$

חדשות

כתבות ועדכונים
ABC4354FTydfytd^%$

פעילויות בגן לאומי יודפת העתיקה

יש המון מה לגלות
גלו פעילויות נוספות ברחבי הארץ
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$