ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

שמורת ים דור-הבונים


מול החוף המפורץ ביותר בארץ שוכנת שמורת טבע ימית המגינה על בית גידול סלעי וחולי

צילום: אנדרי אהרונוב
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת ים דור-הבונים

שמורת ים דור-הבונים נושקת לקטע החוף המפותל והמפורץ בארצנו. בתחומי השמורה משגשגים אצות, חסרי חוליות ודגים. השמורה חובקת בית גידול חולי ואזור סלעי בחגורת הגאות והשפל, מתחת לפני המים ומעל פניהם.

שמורות הטבע הימיות של ישראל >>

תיאור השמורה:

שמורת ים דור-הבונים משתרעת לאורך קו החוף שבין שפך נחל מערות בצפון ותל דור בדרום. היא נושקת לשמורת הטבע חוף דור-הבונים. קו החוף מפותל, מפורץ ועשיר בחופים סלעיים, בחופים חוליים רחבים ובשפע של צדפים וקונכיות. המפגש בין הים לרכס הכורכר כולל מצוקים, טבלאות גידוד גדולות ומפותחות, נקרות ונקיקים.

במקום משגשג בית גידול עשיר באצות, סרטנים, רכיכות ודגים. בשטחה העמוק יותר (עד לעומק של כ-20 מ'), השמורה מכילה בית גידול של מצע חולי, כמו גם בית גידול של מצע סלעי. למרות שטחו המצומצם של בית הגידול התת-ימי הסלעי לעומת זה החולי, הוא מתאפיין במגוון גדול יותר של חי וצומח. השמורה מגינה גם על חתך מייצג של אזור העל-כרית, אזור הכרית (אזור הגאות והשפל), אזור רסס מי הים ואזור התת-כרית, ומטרתה לשמור על חברות בעלי החיים והאצות המצויים בתחומה.

שמורה זו נכללת בשתי קטגוריות:

  1. שמורת ים תיכון שמוגנת תחת אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה – 2005.
  2. שמורה ימית מוכרזת.
ABC4354FTydfytd^%$

חדשות

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

כשהשמש שוקעת, הקסם מתחיל

רשת חניוני הלילה של רשות הטבע והגנים
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$