ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

שמורת ים חולות ניצנים ושמורת ים אבטח


פנינת טבע ימית עם קרקעית חולית בחופי הים התיכון הדרומיים של ישראל

צילם גיא ברטוב
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת ים חולות ניצנים ושמורת ים אבטח

שמורת ים חולות ניצנים ושמורת ים אבטח מגינות על בית הגידול החולי התת-ימי בין אשדוד לאשקלון. הן מכילות אזורי אומנה לדגים צעירים ואתרי הזדווגות של צבי ים חומים וירוקים, כאשר הנקבות מטילות את ביציהן בחופים הסמוכים.

שמורות הטבע הימיות של ישראל >>

תיאור השמורה:

שמורות ימיות אלה יוצרות שטח מוגן מהחוף הדרומי של אשדוד ועד גבולה הצפוני של העיר אשקלון (מצפון ומדרום לחוף הרחצה ניצנים, שאינו כלול בשמורה) ו-300 מ' מערבה מקו החוף. עורפן היבשתי של השמורות הימיות הוא שמורת הטבע חולות ניצנים ובה רצועה ארוכה וכמעט בתולית של חוף ים חולי ברובו, סימן היכר לנופים הטבעיים של חופי הים התיכון בדרום הארץ.
שמורות אלה מגינות בעיקר על מגוון המינים של בית הגידול החולי. בין תפקידיהן הרבים נכללים שימור מדגם מייצג של מיני בעלי חיים השוכנים בקרקעית החולית והגנה על אתרים חיוניים לרבייה ולגידול של מינים שונים, כגון אזורי אומנה לדגיגים בקרבת החוף. חופי השמורות, העשירים בצדפות ובסרטנים, הם אתרי הטלה חשובים לשני מינים של צבי ים – צב ים חום וצב ים ירוק – הפוקדים מדי אביב וקיץ את מימי השמורות לשם הזדווגות, ואת חופיהן לשם הטלת הביצים.

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$