ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

שמורת ים גדור


מחרוזת של טבלאות גידוד חובקת לגונות רדודות לאורך קו החוף

צילום: גיא ברטוב
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת ים גדור

שמורת ים גדור שוכנת למרגלות מצוק הכורכר, אשר מקרי התמוטטות שלו יצרו בית גידול סלעי במקום המפגש של הים והחוף. טבלאות גידוד עשירות באצות ובחסרי חוליות תוחמות לגונות רדודות, ונקבות צבי ים מטילות את ביציהן במפרצים החוליים הסמוכים.

שמורות הטבע הימיות של ישראל >>

תיאור השמורה:

שמורת ים גדור משתרעת מקו החוף ועד 300 מ' לערך מערבה לו, מדרום גבעת אולגה ועד צפון חוף מכמורת. היא סמוכה לשמורת הטבע חוף גדור ולגן הלאומי המאושר פארק השרון. שמורה זו היא למעשה השמורה הימית המוכרזת היחידה כיום בין השמורות הצפוניות לשמורות הדרומיות. מפולות סלעים, שנערמו כתוצאה מהתמוטטויות של מצוק הכורכר התלול שמתנשא מעל לרצועת החוף החולית, יצרו בתי גידול ימיים-חופיים בקו המגע שלהן עם המים.

בין בתי הגידול בשמורה בולטות טבלאות גידוד עשירות באצות, סרטנים, חלזונות וחסרי חוליות אחרים. טבלאות גידוד אלה מנותקות מהחוף, ובתווך בינן לבין החוף הן חובקות לגונות רדודות שמשמשות בית אומנה לדגים צעירים. במפרצים חוליים לאורך החוף נקבות צבי ים נוהגות להטיל ביצים. האבקועים המגיחים מהקנים בלילות הקיץ מבלים את השעות הראשונות בחייהם בתחומי השמורה הימית.

ABC4354FTydfytd^%$

כתבות וחדשות

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$