ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

שמורת ים שקמה


השמורה הימית הדרומית ביותר בישראל לחופי הים התיכון עם מצע רך של חול

צילום: דוד חלפון
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת ים שקמה

שמורת ים שקמה מגינה על הקרקעית החולית ובעלי החיים השוכנים בה. זאת השמורה הימית הדרומית ביותר בישראל לחופי הים התיכון. צבי ים מגיחים מהקנים שבחופי השמורה ומגיעים אל מימיה לפני הגעתם אל הים הפתוח.

שמורות הטבע הימיות של ישראל >>

תיאור השמורה:

שמורת ים שקמה, המשתרעת מתחנת הכוח אשקלון ועד לגבול רצועת עזה, היא השמורה הימית הדרומית ביותר בישראל לחופי הים התיכון ומאופיינת בקרקע חולית. היא גובלת ברצועת החוף החולית ובהרחבה של שמורת הטבע חולות זיקים, ומגיעה עד למרחק של 300 מ' לערך מערבה מקו החוף.

מטרת השמורה היא לשמר בתי גידול של מצע רך של חול במים הרדודים ושל מצע חולי חופי ותת-כריתי (מתחת לחגורת הגאות והשפל), המאפיינים את החוף הישראלי. כמו כן, השמורה מגינה על אוכלוסיות רגישות של צב הים החום וצב הים הירוק, הן בתקופת הטלת הביצים בקנים על החוף והן בתקופת הגחתם של האבקועים והגעתם אל המים.

ABC4354FTydfytd^%$

כתבות וחדשות

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

כשהשמש שוקעת, הקסם מתחיל

רשת חניוני הלילה של רשות הטבע והגנים
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$