ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

שמורת טבע טרשי צפת


צילום: יניב כהן
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת טבע טרשי צפת

שמורת הטבע מתאפיינת בנוף הסלעים המרשים שנוצר בה עקב צורת בלייה וסידוק ייחודיים ביותר. צורת בלייה מרתקת ואסתטית זו יוצרת מערכת תעלות, חריצים ומשארי סלע דמויי כבשים.

מוקדי עניין

  • תצפית
  •  שמורה סגורה לציבור ללא שבילים מסומנים.

מטרת השמורה היא לשמור על בית הגידול היחודי של טרשים ובתה עשבונית, שמהווה מקום לציפורי שיר, עופות דוגרי קרקע, צבאים, ופרפרים (פרפר נדיר בשם כתמית הדרדר). בנוסף השמורה מהווה רצף שטחים טבעיים לשמורת טבע נחל ראש פינה ויער בירייה מצפון.

ABC4354FTydfytd^%$

שמורת טבע טרשי צפת

שעות פתיחה

טרשי צפת זאת שמורת טבע סגורה, ללא שבילים מסומנים.

מטרתה של השמורה היא לשמור על ערכי הטבע הייחודיים שיש בה (ציפורי שיר, פרפרים, צבאים, חוגלות), על רצף שטחים פתוחים, ולשמר את נוף הטרשים הייחודי שלה.

ניתן להתרשם מהשמורה, במבט משכונות רמת רזים בצפת, או בנסיעה  מהכביש הישן של ראש פינה צפת (כביש 8900) השמורה מצפון לכביש.

 

איך להגיע?

ניתן להתרשם מהשמורה, במבט משכונות רמת רזים בצפת, או בנסיעה  מהכביש הישן של ראש פינה צפת (כביש 8900) השמורה מצפון לכביש.

כתבו בוויז:
ABC4354FTydfytd^%$

כתבות ועדכונים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$