ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

שמורת טבע ים האלמוגים


השמורה הדרומית ביותר בישראל, מגינה על שוניות אלמוגים טרופיות בולטות בססגוניותן

צילום: עומרי יוסף עומסי
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את שמורת טבע ים האלמוגים

שמורת טבע ים האלמוגים היא השמורה הדרומית ביותר במדינת ישראל. היא מגינה על שוניות אלמוגים טרופיות. שוניות האלמוגים באילת הן מהשוניות הצפוניות בעולם והן משמשות תשתית לקיומם של מינים רבים: מיני אלמוגים, חסרי חוליות אחרים ושלל דגים.

שמורות הטבע הימיות של ישראל >>

 

תיאור השמורה

שמורת טבע ים האלמוגים באילת היא שמורה ייחודית, ושוניות האלמוגים המרהיבות שבה מושכות אליה תיירים וחובבי טבע רבים מהארץ ומרחבי העולם. זוהי השמורה הדרומית ביותר במדינת ישראל והיא מקיפה את שמורת טבע הים הדרומי באילת מצפון, מדרום וממזרח. צמד השמורות הוא היחיד בגבולות המדינה שבו מצויות שוניות אלמוגים טרופיות.

שוניות אילת משמשות תשתית לקיומם של מינים רבים של אלמוגים, של חסרי חוליות אחרים ושל דגים. הן בולטות בצבעוניותן ובעושר מגוון בעלי החיים שמאכלסים אותן. אין ספק ששוניות אילת הן "נקודות חמות" (hot spots) של מגוון מינים שאין שני לו בישראל, ואלמוגי האבן הם התורמים העיקריים ליצירת המבנה הביוגני (מבנה הנוצר בתהליכים ביולוגיים על ידי יצורים חיים) הגדול והמורכב הקרוי שונית אלמוגים.

שוניות האלמוגים באילת הן מהשוניות הצפוניות ביותר בעולם, וייחודן הוא גם במיני בעלי החיים האנדמיים (כלומר המוגבלים בתפוצתם לאזור גאוגרפי מצומצם זה) החיים בהן. מבנה מפרץ אילת, מיצריו, מיקומו והתנאים האוקיינוגרפיים השוררים בו עודדו התפתחות של מיני בעלי חיים אנדמיים (בעיקר דגים) לצד מינים אוקיאניים שהתאימו את עצמם בתהליכי הסתגלות לתנאים המקומיים הייחודיים של המפרץ.

שוניות האלמוגים בשמורה יוצרות מגוון רב של בתי גידול. העיקריים והבולטים שבהם הם השונית החוגרת, הלגונה הפנימית, חזית השונית, מדרון השונית, בלטי שונית וקרקעית חולית גירנית. בנוסף לשוניות האלמוגים יש בשמורה גם בית גידול ייחודי של מרבדי עשב ים. לבית גידול זה נודעת השפעה רבה על חיוניותם של שוניות האלמוגים ודגי הים הפתוח. בשל מקומו ועומקו מתאפיין כל בית גידול בתנאים ביוטיים וא-ביוטיים שונים, והם שקובעים את הרכב חברת בעלי החיים המאכלסים אותו.

בעידן זה מאיימים על קיומן של שוניות אילת גורמי עקה רבים ומגוונים: הפרעות ממקור אנתרופוגני (מעשי ידי אדם) והפרעות טבעיות; הפרעות בקנה מידה מרחבי מקומי כגון זיהומי ים מקומיים, והפרעות בקנה מידה רחב כגון ההתחממות העולמית. שוניות אילת מושפעות מאוד גם מהתפתחותן של שתי ערים בראש מפרץ אילת – אילת ועקבה – שקצב גדילתן הולך וגובר מבחינת מרחב ומספר תושבים.

 

ABC4354FTydfytd^%$

שמורת טבע ים האלמוגים

מידע שימושי
שעות פתיחה

שעות פעילות

יצירת קשר
טלפון:

טלפון לפרטים

לאינסטגרם של רשות הטבע והגנים
עלוני מידע להורדה
איך להגיע?
כתבו בוויז:
ABC4354FTydfytd^%$

כתבות וחדשות

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$