השבת מים לטבע


דירוג מאגרי מים על בסיס תרומתם למגוון הביולוגי

18.12.2018

מצורפת עבודה המצביעה על מאגרי מים בעלי חשיבות גבוהה למגוון הביולוגי בישראל, בדגש על מינים בסכנת הכחדה. מטרתה ליצור סדרי קדימויות לחיפוי מאגרים לצרכים שונים. חיפוי בפאנלים סולארים, מניעת התאיידות וכיוצא בזאת. העבודה כוללת ניתוח נתונים פיזיים של המאגרים ומיקומם הגיאוגרפי ונתוני מצאי של עופות מים בהתבסס על תצפיות, סקרים ומפקד עופות המים השנתי.

קראו על זה


חפירת בריכות חדשות לשיקום בית הגידול המתייבש בשמורת טבע עיינות צוקים

01.06.2014

בעשרות השנים האחרונות יורד מפלסו של ים המלח, מצב זה גורם להתייבשות בית הגידול ומסכן את קיומם של החי והצומח בשמורה. כדי לשמור עליהם נחפרו בחלקה הדרומי של השמורה שתי בריכות חדשות וגדולות האוגרות בתוכן מי מעיינות

קראו על זה
קטגוריות:

גם הטבע זכאי למים

26.09.2013

רשות הטבע והגנים שותפה בצוות היגוי לאומי המגבש את תכנית האב מים לטבע. מטרתה של תכנית האב לקדם וליישם את המדיניות המכירה בטבע כצרכן מים לגיטימי. מדיניות זו מוכרת בחוק המים ומאושרת במסגרת תכנית אב ארצית למשק המים.

קראו על זה
קטגוריות:

דוקוטבע – זכות הטבע למים : 'אני חולם על היום שבנחלים תהיה רק זרימה טבעית ו-0 זיהום'

בשנות ה-80 וה-90 הנחלים היו יעד לסילוק שפכים. בסוף שנות ה-90 המדינה החלה באכיפה ובהקמה של מתקני טיפול בשפכים אינטנסיביים, ובמקום לזרום היות בנחלים, השפכים הפכו למשאב להשקיה חקלאית. המעיינות והנחלים הם בית גידול מימי משמעותי לחיות בר ולצמחים ובריאותם משפיעה על בריאותינו.

קראו על זה
קטגוריות:

קטגוריות