זיהום אור


מערך שיעור בנושא זיהום אור

28.08.2022

זיהום אור הוא מונח המתאר עודף, אי-כיוון או שימוש רחב-היקף באור מלאכותי. במדינות מפותחות ומתועשות, ביניהן ישראל, זיהום אור הופך נפוץ יותר ויותר וכמעט לא ניתן למצוא בהן אזורים ללא תאורה עודפת ומזיקה.

קראו על זה


רעש ותאורה: על מה שלא שמענו ולא ראינו (…וחבל)

12.01.2016

בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות להשלכות הבריאותיות השליליות כתוצאה מחשיפה אקוטית וכרונית לשני גורמים אנתרופוגנים: רעש סביבתי מוגבר ותאורת לילה מלאכותית חזקה בסביבות האדם.

קראו על זה
קטגוריות: