טבע ואקולוגיה


הלוטרות בסכנת הכחדה

02.06.2014

"הלוטרות בישראל נמצאות בסכנת הכחדה ממשית, בגלל קיטוע ואובדן של בתי גידול", כך קובע סקר חדש של רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. הסקר מצא כי מספרם של הלוטרות ירד בעמק החולה, בירדן ההררי, ברמת הגולן, באגן הכנרת, בעמק הירדן, בעמק חרוד ובעמק בית שאן.

קראו על זה
קטגוריות:מעתה גם הלוטרות חוצות את הכבישים בבטחה

19.08.2013

מעברי כבישים מעל ערוצי זרימה מאלצים את הלוטרות לצאת מהערוצים ולנוע על הכבישים, תוך הסתכנות בדריסה. יוזמה של רשות הטבע והגנים בשיתוף עם רשות ניקוז כנרת הביאה לבניית מעברים מיוחדים ללוטרות מתחת לכבישים המאפשרת להם לחצות את הכביש בבטחה – מתחתיו.

קראו על זה
קטגוריות:


מסדרונות אקולוגיים: האם הצלחנו להטמיע כאסטרטגיה ברמה הלאומית?

תהליך הטמעת המסדרונות האקולוגיים במשרדי הממשלה השונים, בגופי תשתית ובתכניות שונות ברחבי ישראל, אזורים קריטיים לשמירה על רצף השטחים הפתוחים ופערים בין הטמעת המסדרונות ברמה הארצית הגבוהה ביותר לבין המציאות בשטח.

קראו על זה
קטגוריות:הבא