סרטון - מטפלים באקליפטוסים בנחל אדמי ומסייעים לטבע המקומי

17/09/2018

מראה עצי האיקליפטוס מעורר נוסטלגיה, אך חשוב לדעת שעצים אלה, שאינם חלק מהצומח הישראלי, פוגעים בחי ובצומח המקומי, במיוחד בנחלים ומעיינות, שם המערכת הטבעית רגישה במיוחד