סרטון - מטפלים באקליפטוסים בנחל אדמי ומסייעים לטבע המקומי

17.09.2018

מראה עצי האיקליפטוס מעורר נוסטלגיה, אך חשוב לדעת שעצים אלה, שאינם חלק מהצומח הישראלי, פוגעים בחי ובצומח המקומי, במיוחד בנחלים ומעיינות, שם המערכת הטבעית רגישה במיוחד