סרטון - צבעי מכתש רמון

29/01/2020

חדש! גן לאומי צבעי הרמון, חלון גאולוגי, הפותח בפני המטייל חתכים חיים של מעבה האדמה ושל תהליכים גיאולוגיים עתיקים.