ABC4354FTydfytd^%$

פיקוח ואכיפת החוק


פורטל היתרים

פורטל ההיתרים

למערכת ההיתרים והרשיונות - הקישו כאן

מידע נוסף
אייקון - לוכדי נחשים

לוכדי נחשים בהיתר

רשימת לוכדי נחשים שקיבלו היתר מרשות הטבע והגנים

מידע נוסף
אייקון - חוקים ותקנות

חוקים ותקנות

מצורפים כל החוקים, הצווים והתקנות שעל פיהם עובדת רשות הטבע והגנים

מידע נוסף
team1 - אייקון הדריכו בעצמכם

חוקים ותקנות באתר הכנסת

למעבר לחוקים ותקנות באתר הכנסת - הקישו כאן

מידע נוסף
אייקון עלוני מידע

מקראה ללימוד עצמי לנבחן בבחינות לקבלת רישיון ציד והיתר צידה

מצורפת מקראת הציד המהווה את החומר המחייב (כולל החוקים והתקנות) למבחן הציד

מידע נוסף
אייקון חיות בר

יבוא יצוא

חיות בר וערכי טבע מוגנים

מידע נוסף

פיקוח ואכיפת החוק ברשות הטבע והגנים

חזון פיקוח ואכיפה

שמירה על חיות הבר, ערכי הטבע, המורשת והנוף, בישראל בפרט ובעולם בכלל, הינה בסיס העיסוק של הרשות. לצורך כך, תפקח רשות הטבע והגנים ותאכוף באופן מיטבי את חוקי המדינה הרלבנטיים לערכים אלו ותפעל להטמעת מדיניות הרשות.

מדיניות

רשות הטבע והגנים מבצעת פעולות פיקוח בשטחים הפתוחים ובאתרים המוסדרים לצורך מניעת פגיעה בחי בצומח, בדומם בנוף ובמבקרים בשטחים עליהם היא מופקדת.
הרשות אוכפת את חוקי המדינה וחוברת לגופים העוסקים בהגנה, פיקוח ואכיפה, בנושאי טבע וסביבה, בארץ ובעולם, ומשתתפת בכנסים, ועדות ואמנות לאומיות בינ"ל, בעולם כולו.

שאלות נפוצות בנושאי אכיפה ברשות הטבע והגנים

היכן ניתן לקבל פרטים על דרך הגשת הבקשה לקבלת רישיון ציד?
היכן ניתן לקבל פרטים בעניין תיקון התקנות להגנת חית הבר התשל'ו 1976

לתשובות בעניין תיקון התקנות להגנת חית הבר התשל'ו 1976 – הקישו כאן

מתי וכיצד ניתן לפנות אליכם בנושא היתרי החזקה וסחר?

ימי מענה טלפוני א', ב', ד' בשעות 8:30 עד 12:00. ניתן ורצוי לשלוח מייל לכתובת המופיעה מטה.

לגבי פניות בנוגע לתפעול מערכת פורטל ההיתרים, יש לפנות למוקד התמיכה בטל: 02-6703556.

פניות בדוא"ל בנושאי היתרי החזקה וסחר בחיות בר יתקבלו בדוא"ל: li.gr1558598290o.apn1558598290@hrah1558598290as1558598290

פניות בנושאים אחרים במוקד המידע והדיווח:  3639*.

על מי חלה החובה לעשות ביטוח צד ג לרישיון ציד?

על כל אדם הזכאי לרישיון ציד.

מהם התנאים שרשות הטבע והגנים דורשת שיופיעו בפוליסת הביטוח?
  • את פוליסת הביטוח יש לערוך בחברת ביטוח המורשת לפעול בישראל, ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד.
  • סכום הפוליסה לא יפחת ממיליון ש"ח למקרה ולתקופה, כאשר ההשתתפות העצמית לא תעלה על 25,000 ₪ למקרה
מה צריך לעשות לאחר עריכת הביטוח?

לאחר עריכת הביטוח, עליך להיכנס לפורטל ההיתרים של רשות הטבע בכתובת: https://permits.parks.org.il , לבחור בטופס "הצהרה על ביטוח צד ג'  ולמלא  בהתאם להוראות.

לכל השאלות והתשובות

נתוני האכיפה של רשות הטבע והגנים

כמה נתונים מעניינים שנחמד לדעת
5,000

דוחות אכיפה בחופי הים בשלוש השנים האחרונות

9,000

דגימות די.אן.איי של חיות בר

50

תיקים של דגימות די.אן.איי הובאו לדיון בבתי המשפט בחמש השנים האחרונות

2

כבאיות שטח

לכל החדשות בנושא אכיפה

כמה דברים שעשינו

פרטים ליצירת קשר

מוקד מידע ודיווח

לדיווח על חיות בר פצועות, מפגעים ועבירות פנו למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון 3639* שלוחה 3


טלפון: 3639*

כתובת: רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

חטיבת פיקוח ואכיפה


טלפון: 02-5005463 פקס: 02-5005459

כתובת: רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

אגף להגנת החי והצומח


טלפון: 02-5005423

כתובת: רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X