ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

אחזקת חיות בר בישראל


איל אדום
תמונת באנר

אחזקת חיות בר בישראל


זיקית פנתר
תמונת באנר

אחזקת חיות בר בישראל


טוקן הטוקו
תמונת באנר

אחזקת חיות בר בישראל


חסידה לבנה ומגלן חום

אחזקת חיות בר בישראל

חיות בר וערכי טבע מוגנים מוחזקים בשבייה מטעמים שונים ובישראל ישנם מספר חוקים המסייעים לשמירה והגנה עליהם, אשר קובעים כללים שונים הנדרשים לשם כך.

בישראל כל פעולה עם חיית בר, ערך טבע מוגן או כל חלק מהם (למשל מוצרים העשויים חלקי חיות בר) מחייבת בהיתר מתאים. כך למשל ישנם היתרים ליבוא, סחר העברה וגם היתר ייעודי להחזקה בחיות בר מוגנות, ערכי טבע מוגנים ומוצריהם.

ככלל, מקומן של חיות בר וערכי טבע הוא בטבע, החזקתם בשבייה מותרת כשיש בה כדי לתרום לשמירת הטבע, למשל על ידי שיקום ושימור מינים, קיום גרעיני רבייה לצורך שחרור לטבע- על ידי מתקנים ייעודים, שיקולי צער בעלי חיים וכדומה. כמו כן מותרת החזקתם לצורכי מחקר, חינוך, והגברת המודעות לשמירת טבע.

  • מידע נוסף על היתרי החזקה ניתן למצוא בין השאלות הנפוצות והתשובות המפורטות כאן ובאם ישנה שאלה נוספת ניתן לפנות דרך כתובת הדוא"ל: wildlife@npa.org.il או בטלפון 3639*

למידע נוסף >>

תשובות לשאלות נפוצות

היכן ניתן למצוא את רשימת המינים שמותר להחזיק עבור מגדל פרטי?

רשימת המינים המותרים להחזקה פרטית ולסחר היא רשימה המתעדכנת מעת לעת והמינים המופיעים בה נבחנים בגין מספר קריטריונים שונים כמו מסוכנות לאדם, סיכון אקולוגי לטבע בישראל, האם המין בסכנת הכחדה ועוד. המינים המותרים להחזקה מפורטים תחת "הרשימה הלבנה" אשר קיימת עבור קבוצות מינים שונות כגון צבי יבשה, עופות ועוד.

בנוסף על הרשימה הלבנה, מפורסם מידי שנה היתר החזקה כללי המתיר החזקה של המינים והמוצרים המופיעים בו למגדל פרטי, בלא צורך בהיתר נוסף מאת רשות הטבע והגנים.

כל מין של חית בר וערך טבע מוגן שאינו מופיע תחת היתר ההחזקה הכללי  נדרש בהיתר החזקה בתוקף עבור החזקתו, מינים הרשומים ברשימה הלבנה  יותרו להחזקה בהיתר עבור מגדל פרטי.

אני מעוניין להקים פינת חי חדשה, מה נדרש ממני?

פינת חי היא מתקן פתוח למבקרים, המחזיק בתצוגה של חיות בר לשם חינוך הנוגע לשמירת טבע. את ההגדרות ודרישות הסף להקמה והחזקה של פינת חי ניתן למצוא מפורטות במסמך מדינות ההחזקה של חיות בר בשבייה,

מצאי המינים שיותר להחזיק בפינת החי ייקבע בהתאם לתנאי ההחזקה במקום ובהתאם למגוון המינים המותר למתקן מסוג זה, בהתאם להגדרות המפורטות במדיניות.

אדם המעוניין להקים פינת חי חדשה או להכיר במתקן ההחזקה לחיות בר הנמצא ברשותו כפינת חי צריך לפנות בכתב עם פירוט הבקשה לדוא"ל:  wildlife@npa.org.il

האם יש צורך להסדיר היתר החזקה טרם הכנסת חיות בר אל בית הגידול או רק אחרי שהגיעו?

היתר החזקה בחיות בר וערכי טבע מוגנים נדרש טרם העברת החיות אל המתקן בו יוחזקו, זאת למעט מגדל פרטי המעוניין להחזיק רק במינים הרשומים תחת ההיתר הכללי להחזקת חיות בר, ערכי טבע מוגנים ומוצריהם, אשר עבורם אין צורך בהסדרת היתר נוסף מאת רשות הטבע. נזכיר כי מצאי המינים המותרים להחזקה עבור מגדל פרטי מפורט תחת "הרשימות הלבנות"

מגדל פרטי המחזיק בהיתר החזקה בתוקף ומעוניין לגדל מינים נוספים מהרשימות הלבנות לא נדרש להיתר נוסף מראש לשם כך, את מצאי המינים המוחזקים בבית גידול פרטי יש לעדכן מידי תום שנה לועזית- בעת חידוש ההיתר על פורטל ההיתרים המקוון של רשות הטבע והגנים https://permits.parks.org.il .
בעל היתר פינת חי או מתקן גידול אחר המורשה להחזיק במינים נוספים מעבר לרשימה הלבנה נדרש בהיתר העברה מראש ובכתב עבור כל הכנסה או הוצאה של פרט ממין שכזה, עבור מינים מהרשימה הלבנה אין צורך בהיתרי העברה.

איזה בעלי חיים מוגדרים "חיות בר מוגנות" ומהם "ערכי טבע מוגנים" ומה המשמעות מכך?

ההגדרה החוקית הקובעת של המונח "חית בר מוגנת" מופיעה בחוק להגנת חיית הבר התשט"ו-1955 , הגדרה למונח "ערך טבע מוגן" ניתן למצוא בחוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998 .

חיית בר בלשון החוק הוגדרה כך: "יונק, עוף, זוחל או דו-חיים, או כול חלק ממנו, או תולדה שלו, שמקורו בשטח המדינה או מחוצה לו, שאין טבעו לחיות במחיצת אדם".

הפרשנות המקובלת לנושא זה היא: כל מין של בעל חיים, מהקבוצות המוזכרות, אשר קיימת למין איליו הוא שייך אוכלוסייה בטבע בארץ או בעולם (כך למשל לגבי פיל או אריה) זוכה להכרה כחיית בר מוגנת בישראל, זאת למעט רשימת מינים המוגדרים בתקנות החוק כמינים מזיקים ומינים המותרים בציד (בהתאם להנחיות פרטניות). חיות בית ממינים שונים (כלב, חתול, ארנבון ושרקן) וחיות משק (פרה, כבש, עז, סוס, שליו יפני וכד') אינן נחשבות כחיות בר מוגנות.

"ערך טבע מוגן" הוא מין של בעל חיים או צמח המפורט ברשימה פרטנית בתקנות החוק. ברשימה זו מופיעים קבוצות מינים רבות אשר אינן מוגדרות כחיות בר מוגנות ומקבלות הגנה מטעם חוק זה, כך לדוגמה מיני דגים שונים, כרישים, אלמוגים ורכיכות ועוד, חשוב לשים לב שרשימה זו מתעדכנת מעת לעת.

בכל מקרה של ספק או בקשה לבירור ומידע נוסף ניתן לפנות למוקד המידע, בדוא"ל wildlife@npa.org.il  או בטלפון 3639*

המשמעות של הכרה במין מסוים כחית בר או ערך טבע מוגנים היא, מבלי להיכנס לדקויות, שעבור כל פעולה עם פרט חי או מוצר ממין מוגן נדרש היתר מראש מאת רשות הטבע והגנים ובפרט לגבי החזקה, העברה וסחר.

הסבר נוסף לגבי הגשת בקשה להיתר ניתן למצוא תחת ההסבר הכללי בעמוד זה.

יש ברשותי חיות בר ו/או ערכי טבע מוגנים המוחזקים ללא היתר, כיצד ניתן להסדיר זאת?

בכדי להגיש בקשה להיתר החזקה ו/או סחר בחיות בר יש להיכנס אל פורטל ההיתרים המקוון של רשות הטבע והגנים   – שם להגיש בקשה להיתר המבוקש, במהלך התהליך תתבקש למלא מספר פרטים ולדווח על מצאי החיות ומוצריהן שיש ברשותך.

עם תום בקשת הבקשה החומר יעבור לבדיקת רשות הטבע והגנים וככל שיהיה צורך לברר פרטים נוספים ייצרו עמך קשר דרך הדוא"ל אותו תתבקש לציין בזמן הגשת הבקשה.

יש לוודא שמדובר על דוא"ל תקין ולבדוק מעת לעת אם התקבלו הודעות. גם דרישות תשלום, הודעות שונות וההיתר עצמו ישלחו דרך דוא"ל זה.

מהי אמנת CITES (סייטס) וכיצד היא רלוונטית לגידול והחזקת חיות?

מדינת ישראל חתומה על אמנה בין-לאומית שמסדירה את הסחר הבינלאומי במיני חיות בר הנמצאות בסכנת הכחדה (אמנת וושינגטון הידועה גם לפי ראשי תיבות בלועזית CITES). בנספחי האמנה רשומים אלפי מינים של בעלי חיים שהסחר בהם מוגבל. התקנות להגנת חיית הבר מחייבות לפעול בהתאם לכללי האמנה. המינים המוזכרים בנספחי האמנה מוגדרים כערכי טבע מוגנים (כולל חיות בר, דגים, צמחים, וכו').

מדינת ישראל אף החמירה על חלק מכללי האמנה ובתוך המדינה הוגדר כי סחר במינים הרשומים תחת נספח 1 של האמנה יהיו אסורים בסחר ובהחזקה פרטית.

לכל השאלות והתשובות

יצירת קשר

מוקד תמיכה טכנית

בימים א'-ה' 7:30 - 19:00. שישי וערבי חג 7:30 - 15:00


טלפון: 02-6703556

מוקד המידע והדיווח

של רשות הטבע והגנים


טלפון: 3639*

מחלקת היתרים

תמיכה טכנית בשעות 8:30-12:00


טלפון: 02-5005423

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X