אקולוגיה - מערך שיעור בנושא שירותי המערכת האקולוגית

19/09/2022

מערך שיעור זה משתלב בנושא אקולוגיה בתכנית הלימודים, ושופך אור על סוגיית 'שירותי המערכת', המתייחסת לתועלות החומריות והלא-חומריות שהאדם מפיק מהשירותים שמספקות המערכות האקולוגיות.

שירותי המערכת האקולוגית - מתוך האתר של EPA
שירותי המערכת האקולוגית - מתוך האתר של EPA, שירותי המערכת האקולוגית - מתוך האתר של EPA

התלמידים ילמדו כי כל מאפייני הסביבה (ביוטיים ואביוטיים) קשורים זה בזה ביחסי גומלין, ילמדו המונחים: 'בית גידול', 'מערכת אקולוגית', 'מגוון ביולוגי' 'שירותי מערכת', ו'פיתוח בר-קיימא', יכירו את שלושת הסוגים של שירותי המערכת (אספקה, ויסות, תרבות), יחשפו ל 'מקרה מבחן' המדגים דילמות הקשורות במעורבות האדם בטבע, וילמדו היתרונות והחסרונות של גישת שירותי המערכת.