אקלים - מערך שיעור בנושא שמירת טבע בעידן של שינויי אקלים

במערך שיעור זה נחשוף את התלמידים למושגים: משבר האקלים; ההתחממות הגלובלית; אפקט החממה,  נלמד הגורמים למשבר האקלים והשלכותיו על האדם והטבע וננסה להבין מהם הצעדים שאנו יכולים לנקוט כדי להאט את ההתחממות הגלובלית.

שמירת טבע בעידן שינויי אקלים - תצלום מתוך pixabay
שמירת טבע בעידן שינויי אקלים - תצלום מתוך pixabay, שמירת טבע בעידן שינויי אקלים - תצלום מתוך pixabay

התלמידים יכירו את המושג 'משבר האקלים', ילמדו את השלכות שינויי האקלים על האדם, החי והצומח, יכירו אתגרי שמירת הטבע של ישראל בעידן של שינויי אקלים, יבינו את ממדי המשבר וחומרתו, ייחשפו לגורמים לו ולקשר בין פעולות האדם לבין שינויי האקלים ויעמדו על דרכים ופתרונות לצמצום המשבר,  ובכלל זה צעדים ברמה האישית והציבורית.