גנים לאומיים ימיים

26.08.2018
תל דור-צילם גיא לויאן.jpg תל דור 2018 - צילום: גיא לויאן

נוסף על שמורות הטבע הימיות, אשר מטרתן העיקרית בהגנה על בתי הגידול וערכי הטבע הימיים, פועלת רשות הטבע והגנים לקידום הכרזתם של גנים לאומיים ימיים. תכליתם של הגנים הלאומיים הימיים המתוכננים היא לשמר אתרי מורשת ונוף, כגון ערי חוף עתיקות ונמליהן, וכן לעודד פעילויות קיט וספורט ימי שתואמות את ערכי המקום, כדוגמת צלילה, שנירקול, שיט לא-מנועי וגלישה.

בהגדרת גן לאומי בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח–1998 נכתב: "גן לאומי – שטח המשמש או המיועד לשמש לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע או להנצחת ערכים שיש להם חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית, אדריכלית, טבעית או נופית וכיוצא באלה, בין שנשאר בטבעו ובין שהותקן לשמש מטרות אלה."

אף על פי שרוב אתרי העתיקות בסביבה החופית-ימית מוכרים, בדרך כלל קודמו מבחינת תכנונית רק החלקים היבשתיים של האתרים.

בין האתרים הארכיאולוגיים המתאימים להכרזתם כגנים לאומיים ימיים נכללים אתרי עתיקות שנבנו ביבשה וששקעו בים, אתרים פרהיסטוריים שהוצפו עם עליית מפלס הים באלפי השנים האחרונות ואתרי ספינות טרופות ומטענן.

הגנים הלאומיים הימיים המוצעים על פי מדיניות רשות הטבע והגנים, 2011:

• ג'סר-א-זרקא
קיסריה
• תל דור
• מכמורת
• אפולוניה
• פלמחים (יבנה ים) – באפריל 2018 נערך סקר באתר כבסיס מקצועי להכרזת השטח כגן לאומי
• אשקלון