חידת חודש פברואר 2020

שם כתב: דוקטור צביקה צוק - ארכיאולוג רשות הטבע והגנים 01.03.2020

מה רואים בתמונה והיכן?

חידת פברואר 2020