לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי מגידו - גורמי מיקום של יישוב

02/07/2015

שם השיעור: גורמי מיקום של מגידו העתיקה בגבול עמק יזרעאל ומעבר עירון

סככת התצפית לכיוון מזרח עמק יזרעאל
סככת התצפית לכיוון מזרח עמק יזרעאל

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

גיאוגרפיה יישובית: גורמי מיקום של יישוב​

תופעה הממחישה את הנושא

ייחודה של יחידת הנוף – עמק יזרעאל ומעבר עירון – נצפים מסככת התצפית המזרחית בתל. בסיור באתר ניתן לחקור את מעשי האדם ולזהות את תפקידה של מגידו כיישוב ממלכתי מטעם השלטון.​

הצעה לפעילות תלמידים

בניתוח מפה ובתצפית ניתן לזהות את קו השבר המזרחי של הכרמל היוצר את מישור עמק יזרעאל, וכן את עמק התלם שנוצר במפגש קער מנשה וקמר אמיר, היוצר את מעבר עירון.
שני מאפיינים פיזיים אלה ממקמים את מגידו בנקודה השולטת על שדות התבואה בעמק, על מקור מים זמין ועל מעבר הכרחי בדרך בין לאומית.
היישוב במגידו הוא יישוב ממלכתי שתפקדו לאבטח ולשלוט בסביבתו.
מעמדה הבינלאומי של מגידו חוזר בהיסטוריה כנקודת מפגש בין ממלכות הצפון והדרום: החל ממסע תחותימס, דרך ספורי המקרא כגון מלחמת ברק נגד חצור או הרג יאשיהו בידי פרעה נכה.
תיאור מלחמת אחרית הימים בארמגדון (המזוהה כהר מגידו) תואם תבנית זו. מחנה הצבאי הרומי, קרבות מלחמת העולם הראשונה, המשטרה הבריטית, וקרבות מלחמת העצמאות – מדגימים שוב ושוב את תכלית היישוב במגידו כנגזרת של מעמדה הגיאוגרפי.