לומדים גיאוגרפיה בשמורת טבע גמלא - גבולות

13/09/2016

שם השיעור: מבנה מרכז רמת הגולן בתצפית מגמלא

מחשוף גיר בנחל דליות

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

יחידות נוף וגבולות גאוגרפים

תופעה הממחישה את הנושא:

בתצפית אל הגדה של קניון נחל דליות רואים את מבנה השיכוב של סלעי הבזלת וביניהם שיכבת קרקע אפויה בה מצוייות נביעות וצמחיית הקנה. עוד ניראים מחשופי סלע גיר לבן מתחת לבזלת, שלוחת הגיר עליה ממוקמים שרידי היישוב גמלא ובקעת הכינרת.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יגדירו את סלע הבזלת ואת סלע הגיר בגבעת גמלא ויעמדו על תכונותיהם: צבע, קושי, סידוק, גודל גרגירים. הבזלת היא סלע יסוד הנוצר מגיבוש חומר מותך הנימצא במעמקי כדור הארץ, לעומת הגיר שהוא סלע משקע. בעזרת מפה של אזור רמת הגולן יזהו התלמידים תלים געשיים שהם מקור הבזלת אשר הצטברה על גבי הגיר שיכבה אחר שיכבה. בתצפית בשטח, בגדת הנחל, יבחינו התלמידים כי בין קילוחי הבזלת, קיימת שכבת קרקע, שנוצרה בעת שקילוח חדש, נע על גבי קילוח קודם שהתמצק. עוד ניתן לראות כי מים מחלחלים בין הסדקים בסלע הקשה, ונובעים כמעיינות בשכבת הקרקע שבין שכבות הסלע.

בעזרת מפה גאולוגית ניתן להבחין כי בשוליה הצפוניים והדרומיים של רמת הגולן ישנם מחשופי גיר רבים, ומחשוף גיר נוסף בגמלא. ניתן להסיק כי הבזלת הצטברה בתוך קער גדול (בקעה), שבה היה הר קדום. נחלי גמלא ודליות חתרו בתוך הבזלת, וחשפו את הר הגיר שהיה במרכז הבקעה, שכיום הינו שלוחת גמלא. עוד ניתן לערוך תרגיל לשחזור רצף ההתרחשות הגיאולוגי, לאור הנראה בנוף: בקעת גיר, הצטברות בזלת, ירידת הבקע, פעילות בלייה של הנחלים.