לומדים היסטוריה בגן לאומי אכזיב

20/09/2016

שם השיעור: רצף יישובי היסטורי באכזיב

הדרכה בלגונות חוף אכזיב, מרכז חינוך והסברה גליל עליון
הדרכה בלגונות חוף אכזיב, מרכז חינוך והסברה גליל עליון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

גיאוגרפיה-היסטורית: גורמי מיקום של ישוב

תופעה הממחישה את הנושא:

בגן לאומי אכזיב תל קדום וחורבות של הכפר הערבי א-זיב. התל והבריכות החצובות בסלע הכורכר מעידים על ישוב בתקופות קדומות. מהתל ניתן להבחין בביצוריו הטבעיים של המקום: הים ממערב, מפרץ טבעי תוחם אותו מדרום וערוץ נחל כזיב מצפון.

הצעה לפעילות תלמידים:

בשילוב של תצפית וניתוח מפה ניתן לזהות את קוי הביצור הטבעיים של המקום: נחל כזיב, המפרץ הטבעי מדרום והים ממערב. כמו כן, ניתן למנות ולהגדיר ממצאים המעידים על התיישבות האדם במקום: שרידי חציבה ושרידי בנייה.

בהמשך יזהו את התלמידים את המסד הכלכלי של היישוב באכזיב: הים, כמקור דגה וכדרך תחבורה ליישובים נוספים לאורך החוף; המרחב שממזרח, המכוסה אדמת סחף ומשמש לגידולים חקלאיים; נחל כזיב (נחל איתן) המשמש כמקור מים טבעי; דרך החוף, בקטע שבין עכו לבין צור, כדרך תחבורה ומסחר; ומסילת הרכבת (מהמאה העשרים) שקישרה את חיפה עם ביירות.