לומדים מדעי הטבע בגן לאומי אכזיב - בתי גידול

26/09/2016

שם השיעור: בתי גידול בחוף הסלעי באכזיב

גן לאומי אכזיב וחוף אכזיב
gan leumi achziv, דורון ניסים

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

בתי גידול בחוף סלעי והתאמות בעלי חיים לתנאים

תופעה הממחישה את הנושא:

סלע כורכר מגודד הנתון להשפעת גלי הים, הגאות והשפל. בגבול הסלע והמים נוצרים מספר בתי גידול, כעין חיגור זה על גבי זה: אזור המושפע מהתזת המים, אזור המושפע מגאות ושפל, ואזורים בהם מים רדודים. בין המינים המצויים כאן: בלוטון, צלחית, חופית מנוקדת, קיפודי ים, שושנות ים ועוד.

​הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יבחנו את התנאים הא-ביוטים של בתי הגידול, כגון: יובש, חשיפה לקרינה, מיקום ביחס לקו המים, סחיפת מים, עומק המים. יש לבצע בדיקה חוזרת לאחר כמה שעות כדי לעמוד על השפעת הגאות והשפל. התלמידים יגדירו את התנאים המיוחדים של בתי הגידול: שינוי קיצוני בין יובש לרטיבות ועמידה מול מפץ הגלים וסחיפת המים.

בהמשך יבחנו התלמידים את התאמות בעלי החיים לתנאים שהוגדרו. בהתאם להתאמות אלה נמצא כל מין בגובה שונה יחסית לקו המגע עם המים. התלמידים יגדירו ויזהו מינים של בעלי חיים, המצויים בכל אחת מחגורות הגידול, באמצעות מגדיר או דף זיהוי. ניתן לבחור בעל חיים אחד מכל בית גידול ולתאר את התאמתו לתנאי בית הגידול.