לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי מגידו

02/07/2015

שם השיעור: מערכת טכנולוגית לניצול מקור המים ולהגנתו במגידו

הירידה בפיר המדרגות אל מפלס מי התהום של עין מגידו
הירידה בפיר המדרגות אל מפלס מי התהום של עין מגידו

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מערכת המים כמענה לצורך ושימושי האדם במשאבי טבע​

תופעה הממחישה את הנושא

מערכת המים במגידו כוללת את פיר הירידה מתוך התל עד לשכבה הנושאת מים, את המנהרה המאורכת המובילה אל המעיין ואת החסימה של הכניסה למעיין מבחוץ.

הצעה לפעילות תלמידים

בקרבת מגידו מספר מעיינות, כפי שניתן לזהות במפה, אולם הם נמצאים מחוץ לחומות של היישוב בתל.
כיוון שמגידו הוקמה בהקשר של אבטחת הדרך הבין לאומית, היה צורך לבצרה לעיתות מלחמה. על כן נוצר צורך לספק מים ליושבים בתוך חומות העיר.
הירידה בפיר המדרגות אל מפלס מי התהום של עין מגידו
ניתן להניח מספר פתרונות טכנולוגיים כגון איסוף מי גשם, הרחבת שטח החומה ועוד. אולם במגידו נבתנתה מערכת מתוחכמת יותר המטה את מי המעיין הסמוך במנהרה אל תוך שטח החומות.
בסיור ניתן לסקור את חלקי המערכת, להשלים איור של חלקי המערכת, ולעמוד על תכונות כל רכיב בה: בשטח התל נחפר פיר ובו מדרגות היורדות עד למפלס המעיין. מכאן נחצבה מנהרה מאורכת, על גבי שכבת הסלע האוצרת מים, המאפשרת זרימת מים מן המעיין אל תחתית הפיר, ולבסוף נחסמה והוסוותה הכניסה המקורית אל המעיין.