מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר - מערך שיעור

מאת: אורי ארליך 19/09/2022

מערך השיעור מתמקד בהיכרות עם האתגר של מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר, ומודעות לקונפליקט הקיים לעתים בין חקלאות לבין שמירת טבע. הוא מזמן חשיפה לצורך המשותף לגורמי שמירת הטבע ולחקלאים במציאת דרכים לצמצום הקונפליקט וצמצום הנזקים לחקלאות - מחיות הבר, ולטבע - מהשפעות החקלאות.

מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר - דויד רזק
מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר - דויד רזק, מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר - דויד רזק

התלמידים יעמדו על הקשר ההדדי ומעגלי ההשפעה בין פעילות חקלאית לבין הפרת האיזון בטבע, ייחשפו למגוון הנזקים הנגרמים על ידי חיות הבר לחקלאות באזורי הארץ השונים, יבינו את מצוקת החקלאים עקב פגיעות ונזקים לחקלאות  מחיות הבר, ילמדו על הסכנות לחיות הבר מידי החקלאים, יזהו ויכירו את הגוף האחראי  על שמירת הטבע על פי החוק- רט"ג, ואת תחומי האחריות והסמכות  לפעילותו, יתנסו בסימולציה של דיאלוג בין החקלאים לרשות הטבע והגנים  להגנה על האינטרסים של שני הצדדים בקונפליקט ובחשיבה יצירתית ובמציאת פתרונות לצמצום נזקים לחקלאות מחיות הבר