מערך שיעור בנושא זכות הטבע למים שלו

28/08/2022

נחלים ובתי גידול לחים מספקים מגוון שירותים החיוניים הן לטבע והן לאדם. האדם משתמש בהם לשתייה, לחקלאות, לתעשייה, לפנאי ועוד. מאידך, משאב המים מוגבל וברבות השנים, עם עליית היקף השימוש בו לצרכים שתוארו לעיל, לא נותר ממנו די כדי לקיים את המערכות הטבעיות.

זכות הטבע למים שלו
זכות הטבע למים שלו, זכות הטבע למים שלו - ארכיון רט"ג

רצף שנות הבצורת הפוקד את ישראל, והמשרעת הרחבה של ההשפעות הנגזרות ממנו הופכים את הנושא של 'זכות הטבע למים שלו' לאקטואלי ורלוונטי מתמיד. רלוונטיות הנושא התחזקה לאחרונה עם התפרצות מחלת העכברת בנחלי הצפון. התחוור כי הנחלים מתקשים להתנקות באופן טבעי ועצמאי מגורמי מחלות, עקב הזרימות הדלילות המתקיימות בהן.

לפיכך, מתאים מערך שיעור זה לנושא הרחב של מעורבות האדם בטבע והשפעתו על הסביבה, הדורש ניתוח והבנת סוגיות רלוונטיות ואקטואליות והתמודדות עם שאלות ע.מ.ר (ערכים, מחויבות ורלוונטיות).

התלמידים ילמדו על חשיבותם העצומה של הנחלים ובתי הגידול הלחים – לטבע ולאדם, ייחשפו למצבם של בתי הגידול הלחים בישראל ולגורמים שהביאו לפגיעה בהם, יכירו דילמות אקטואליות של שימור הטבע מול פיתוח ואת המורכבות הקשורה בפתרון דילמות מסוג זה, ילמדו על הלבטים בבסיס התכניות השונות לשיקומם האקולוגי של נחלים ובתי גידול לחים ויעמדו על חשיבותו של התיקון לחוק "זכות הטבע למים שלו".