משרד היחידה הסביבתית

23.05.2018

משרד היחידה מטפל:

 • בהתקשרויות החיצוניות של היחידה ובטיפול בהסכמים.
 • בגיבוש ובבחינת תכניות העבודה מול הגורמים החיצוניים.
 • בקשרים מול הרפרנטים במשרדים להם אנו נותנים שירות ומול גורמים במטה ובמחוזות רט"ג.
 • במתן מעטפת אדמיניסטרטיבית לפעילות פקחי הצוותים.
 • בקליטה, הכשרות והנחיות העובדים.
 • בטיפול בהיבטים בטיחותיים וביטחוניים.
 • בטיפול בבעיות ובצרכים המתעוררים הן בקרב הפקחים והן בקרב הרפרנטים.
 • מנהלת משרד היחידה עוסקת גם בבדיקת כל החשבונות ובהזנת נתונים למאגר המידע.

 

פקחי היחידה הסביבתית – סיוע למשימות רט"ג

 • ייעוץ וסיוע מקצועי– חלק מפקחי היחידה חברים בהנהלת המחוזות ומהווים את העוגן המקצועי בתחומי עבודתם. פקחי היחידה משמשים יועצים מקצועיים למחוזות רט"ג בכל הקשור לתחומי עיסוקם. הם נקראים לסייע בבדיקת תכניות תשתית, באירועי זיהום והרעלות, בניטור וטיפול במינים פולשים, בשיקום בתי גידול לחים ועוד. פקחי היחידה נרתמו לסייע באירוע הזיהום בנחל אשלים. פקחי היחידה מסייעים לגשר בגיבוש תכניות לפתרונות קבועים של טיפול והולכת שפכים מאתרי רט"ג.
 • השתתפות בוועדות – פקחי היחידה משתתפים בוועדות מקצועיות ובאמצעותם משפיעים ומסייעים לעבודת המחוזות. פקח מהיחידה הסביבתית משמש נציג קבוע של רט"ג בוועדות להזרמה ולהטלה לים.
 • סיוע לעבודת השטח – הפקחים משתתפים גם בפיקוחי מטיילים, בבדיקת שבילים, פיקוחי צייד, סיוע ותגבור באתרים, סקרים וספירות, ביצוע פעולות הסברה, במבצעי אכיפה, בכוננויות, בכיבוי שריפות ובכל תחום נדרש אחר.
 • פעילות בתחום עו"ז – גם השנה, ראויה לציון מיוחד תרומת צוות הדברה ומזיקים, ואתם פקחים נוספים מהיחידה, למניעת צייד ע"י עובדים זרים בחקלאות. פקחים אלו פועלים בכל שנה, באישור ובמימון סמנכ"ל אכיפה במשרד להגה"ס, במשך 4 חודשי החורף (שאז פעילות המזיקים נמצאת ברמה מינימאלית) בהיקף של כ- 80% במניעת צייד ובשאר חודשי השנה בהיקף של כ – 20%. לתרומתם זו, השפעה גדולה מאוד על ההרתעה וצמצום היקף התופעה והיא מצטרפת למאמץ הכלל רשותי בנושא.
 • צוות סקרים ומחקרים – גם פעילותו המקצועית של צוות הסקרים והמחקרים ביחידה הסביבתית ראויה לציון. הצוות מסתייע בפקחי היחידה בעבודותיו בשטח, ותומך בפעילות המקצועית המתבצעת ביחידה. לצוות גם תרומה גדולה למיצוב הרשות כגוף היודע לבצע עבודות סקר ומחקר סביבתיים רב תחומיים באופן מקצועי, מעמיק וטוב. למידע ולידע הנצברים תוך עריכת סקרים אלו ערך רב תוך שהם מייצרים תצריף רב שכבתי ורב נושאי של נתונים אודות תשתיות טיפול והולכה, מזהמים, ערכים רגישים ותכונות ונתוני שטח וכדומה.