קהילת בית ג'אן

בית גא'ן - ישוב דרוזי ציורי היושב בלב שמורת החורש הגדולה בישראל, שמורת הר מירון. התושבים הם מסורתיים ברובם, עוסקים במקצועות חופשיים אך לכל משפחה כמעט יש גם חלקת אדמה ועיבודים חקלאיים הנמצאים בלב השמורה.

נשים מבית ג'אן בארבל
נשים מבית ג'אן בארבל

בשל המבנה הגיאולוגי המיוחד של שמורת הטבע הר מירון, מתקיימים בשמורה בתי גידול רבגוניים בהם בריכות חורף ומעיינות, המהווים בית למגוון צומח וחי נדיר שחלקו נמצא בסכנת הכחדה, בהם : אדמונית החורש, דבורניות,  מיני עטלפים, עצים נדירים כמו החוזרר.

רשות הטבע והגנים פועלת בכפר בית גא'ן מאז 2006 בתוכניות חינוכיות ארוכות טווח. תחילת הפעילות הייתה בשיתוף ביתי ספר יסודי אחד, וכיום הפעילות כוללת את כלל בתי הספר היסודיים, חטיבת ביניים, קבוצת נוער וקבוצת נשים.

מטרת התוכניות היא יצירת חיבורים בין התושבים לטבע הסובב והעלאת המודעות לערכי הטבע המוגנים והנדירים.

במהלך הפעילות תלמידי בתי הספר חוקרים ולומדים על מיני צמחים בע"ח ואתרי המורשת הנמצאים בכפר, נחשפים לשינויים באורחות החיים וההשפעה על הסביבה, ולומדים על חשיבות השמירה על המגוון הביולוגי לטבע ולאדם. דוגמה למיזם ייחודי הוא פעילות חקר במורשת הכפר. איסוף מידע וסיפורים מזקני הכפר על מעיינות ומערות בכפר ובסביבתו והפקת חוברת בשתי שפות: ערבית ועברית.  חוברת זו תשודרג בהמשך ע"י קבוצת  הנוער "מקומי בטבע" ותחולק למטיילים המגיעים לטייל בכפר.

קבוצת "מקומי בטבע" היא קבוצה של בני נוער המהווים קבוצת מנהיגות בכפר בתחום הטבע והשמירה עליו. חברי הקבוצה עוברים הכשרה להדרכה, מובילים תחנות מידע באירועים בכפר ובשמורה, מתנדבים בכל פעילות הקשורה לשמירת טבע דוגמאות לפעילויות: אימוץ אתר, שיקום ניקיון, פריצת שבילים, עקירת מיני צומח פולשים, שתילת מיני צומח נדירים, הפעלת אירועים קהילתיים בישוב, הפעלת תחנת מידע והדרכה למטיילים מכל הארץ המגיעים לראות את פריחת האדמוניות בשמורת הר מירון ועוד

בבית ג'אן בכפר התארגנה קבוצת נשים אשר בהדרכת רשות הטבע והגנים הן יוצאות לטיולים בשמורות טבע וגנים לאומיים, ומעלות סוגיות של שמירת טבע, חשיבות השמירה על צמחי תבלין, חשיבות השמירה על מינים ועוד.