תכניות נוער מקומי בטבע

06/05/2018

תכנית שבמסגרתה בני נוער יוצאים לשמורות הטבע ולגנים הלאומיים ליד ביתם. לומדים על הטבע והמורשת, משתלבים במשימות של שמירת טבע ומעבירים את הידע הלאה.

מקומי בטבע
מקומי בטבע

תכנית 'מקומי בטבע' לפיתוח מנהיגות נוער הפועל לשמירת טבע, נוף ומורשת

התכנית נולדה מתוך ההכרה ששמירת הטבע והמורשת בישראל תיעשה באופן מיטבי בשיתוף חברי הקהילה הסמוכה לשמורות הטבע ולגנים הלאומיים. חשוב שקהילות אלה, יעמיקו את הכרת ערכי הטבע, הנוף והמורשת  הסמוכים לביתם ויראו בהם חלק חשוב בזהותם היישובית. תושבי האזור  נמצאים בשטח באופן רציף ולפיכך הקשר עם אנשי רשות הטבע והגנים, המופקדת  על ניהול שמורות הטבע והגנים הלאומיים על פי חוק, חיוני להעברת מידע, העלאת מודעות ולשיתוף בפעולות יזומות.

'מקומי בטבע' זוהי תכנית חינוכית מעשית המשתפת בני נוער  במסגרת מערכות החינוך החברתי  ביישובים. בני הנוער לומדים ונחשפים לערכי הטבע, הנוף והמורשת הסובבים אותם, ושותפים בעשייה בשטח.

הנוער רוכש מיומנות המאפשרת עשייה משמעותית בהתאם לצרכים המוגדרים ע"י מנהל השטח, בין אם מדובר בפעילות פיזית ובין אם מדובר בהעברת המסר הלאה לגורמים נוספים בקהילה ולציבור הרחב.

דוגמאות  למשימות:

עקירת מיני צומח פולשים בהתאם להנחייתו המקצועית של האקולוג, הסדרת שבילים, איוש עמדות מידע והסברה לקהל הרחב בחגים ומועדים. הדרכת השכבות הצעירות מיישובם ולעתים גם את הקהילה כולה. באופן זה, עוד ועוד מעגלים מתחברים ושותפים בשמירת הטבע הנוף והמורשת.