שמיטת הרגלים בטבע - מערך שיעור

03/10/2022

שנת שמיטה היא הזדמנות לבחון את מושג השמיטה גם בהיבטים סביבתיים. מערך שיעור זה מתמקד בשני הרגלים של התנהגות סביבתית שראוי שנשמוט ונהפוך לנחלת העבר: השארה והשלכת פסולת במרחב הציבורי (נחלת הכלל) והאכלה של חיות בר.

שמיטת הרגלים בטבע - האכלת חיות בר - דורון ניסים
שמיטת הרגלים בטבע - האכלת חיות בר - דורון ניסים, שמיטת הרגלים בטבע - האכלת חיות בר - דורון ניסים