השפעת תנועת המינים בטבע על המגוון הביולוגי - מערך שיעור

מאת: אורי ארליך - מנהל אגף חינוך ברשות הטבע והגנים 19/09/2022

מערך שיעור זה בוחן את אתגר שימור המגוון הביולוגי דרך הסוגיה של תנועת המינים בטבע באמצעות חקר, שילוב תכנים אקטואליים מהארץ וחשיבה משותפת על פתרונות אפשריים.

תנועת מינים בטבע ומגוון ביולוגי - מחמוד נאסר - רטג
תנועת מינים בטבע ומגוון ביולוגי - מחמוד נאסר - רטג, תנועת מינים בטבע ומגוון ביולוגי - מחמוד נאסר - רטג

התלמידים יאפיינו דרכים שונות לפגיעת לחצי הקידמה בסביבה, בדגש על קיטוע בתי גידול, יפרטו את ההשלכות המזיקות של הקידמה על הטבע והאדם, לצד התועלות שהיא מביאה, יתארו הרלוונטיות של מגוון ביולוגי על חייהם, ילמדו על כלים לצמצום הפגיעה בבתי גידול ויגדירו את חשיבות השמירה על תנועה חופשית ובלתי מופרעת של מינים בטבע בתחום המחייה הטבעי ועל הקשר בינה לבין שימור המגוון הביולוגי.